Asociācijas valde

 

Vladislavs Sorokins

Procesu uzlabošanas vadītājs Solvay Business Services Latvia SIA

Pieredze LEAN metožu ieviešanā gūta Lexel Fabrika SIA: vairāku montāžas plūsmu pārbūve, izmantojot KAIZEN Blitz metodi, pēc SPS (Schneider Production System) principiem (VSM, ergonomika, MP&H, 5S, SIM (Short Interval Management), Red& Green Trafick sheets, SMED, vizuālās DI saskaņā ar FMEA analīzi); Sperre Baltic: galvenās ražošanas līnijas optimizācija, izmantojot KAIZEN Blitz metodi. Galveno KPI ieviešana un strukturēšana. Personāla motivācija un apmācība. Komunikācijas optimizācija. BEA vadījis BEA laboratorijas HGF Riga un Spectre Latvia, vairākkārt dalījies savā pieredzē BEA pasākumos.

     

 

Anita Stukāne

BEA 

Pieredze finanšu sektorā, vadot nodaļu, kur īpaši svarīga ikdienas sastāvdaļa - procesu efektivizācija caur Lean, 5S un baltās tāfeles ieviešanu. Strdājot BEA, nostiprinātas zināšanas par efektivitātes metodēm, padziļināti izpētītas un izprastas biedru vajadzības.

     

 

Karīna Kazmina
DNB banka AS

Karīna Kazmina ir AS DNB bankas Uzlabojumu un atbalsta pārvaldes vadītāja un ir atbildīga par LEAN domāšanas veida ieviešanu un uzturēšanu organizācijā. Ikdienā vada un konsultē darbiniekus procesu uzlabojumu projektu īstenošanā, struktūrvienību produktivitātes uzlabošanā, kā arī organizē LEAN mācības dažāda formāta komandām. Efektīvā procesu pārvaldība bija interesanta vienmēr, ieviešot jaunus bankas pakalpojumus un procesus, LEAN instrumentus uzlabojumos sāka izmantot 2011.gadā.

     

 

 

Ginta Grandāne

Biznesa efektivitātes asociācijas eksperte un līdzdibinātāja. SIA Gemba, palīgs uzņēmumiem efektivitātes metožu apguvē un ieviešanā.

Realizētas Lean programmas Spectre Latvia SIA un Tele2 Shared Service Center SIA, Apmācīti darbinieki par Lean bankās, apdrošināšanas kompānijās un ražošanas uzņēmumos, piem. Dinex Latvia SIA, AS Baltikums Bank, AS BTA, LR Finanšu ministrija. Sadarbībā ar Latvijas Universitāti realizētas plašas apmācības par Lean studentiem. Ilggadēja pieredze gūta Nordea Bank AB Latvijas filiālē. Zināšanas par Lean un TPS apgūtas pie starptautiski atzīta eksperta Michael Fuchs.

     

 

 

 

 

 

Sandis Babris

Brabantia Latvia SIA, rūpnīcas direktors

Strādā ar Lean metodēm kopš 2006. gada, vadot dažādus uzlabojumu projektus Latvijā un ārvalstīs. Pilnveidojis metodoloģiju administratīvo procesu uzlabošanai (finanses, iepirkumi, HR u.c.). Lasa lekcijas par vadības un efektivitātes tēmām Banku Augstskolā un Latvijas Universitātē.

     

 

 

 

 

 

Baiba Drēgere - Vaivode

Bigbank AS Kvalitātes un nepārtrauktu uzlabojumu vadītāja Bigbank Latvijas filiālē

Ekonomiste, maģistra grāds visaptverošajā kvalitātes vadībā (RTU). Vairāk kā 7 gadu pieredze banku sektorā  Sertificēta Lean Green Belt, zināšanas iegūtas pie trenera Damien Morris. Pieredzējusi iekšējo procesu trenere – apmācot darbiniekus ne tikai par Lean, bet arī uzlabojot darbinieku prasmes sniegt izcilu klientu servisu. Uzskata, ka efektivitātei un tiekšanās pēc izcila klientu servisa būtu jābūt katra veiksmīga uzņēmuma pamatā. Šo divu lielo uzņēmuma stūrakmeņu kombinācija ar dažādām Leanmetodēm procesu pilnveidošanai, palīdz sasniegt augstus mērķus. Baiba pārstāv ideju, ka tieši tiekšanās pēc nepārtrauktiem uzlabojumiem ir lielisks veids, kā iesaistīt darbiniekus. Tāpēc ir ieviesusi dažādus ideju vākšanas rīkus.ieviesusi dažādus ideju vākšanas rīkus.

     

 

Ruslans Sosinovičs

SIA VALPRO ražošanas  vadītājs

Ekonomists, maģistra grāds ražošanas vadībzinībās (RTU), Biznesa klase (KIC). Vairāk kā 15 gadu pieredze metālapstrādes ražošanas uzņēmumā SIA VALPRO. Dalība pieredzes apmaiņas ražošanas efektivitātes projektos gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumos. Šobrīd vada SIA VALPRO ražošanas dienestu un LEAN projektus. Pieredze LEAN, TOC metožu ieviešanā un pielietošanā no 2012.gada.