Biznesa Efektivitātes Asociācija

Reģ. Nr. 40008177202

Apstiprināts 13.02.2012.,

Protokols Nr. 14

Izmaiņas 28.08.2012.,

Protokols Nr. 21

BIZNESA EFEKTIVITĀTES ASOCIĀCIJAS rīkoto pasākumu kārtības rullis

1.

Biedrība savu mērķu sasniegšanai rīko pasākumus, uz kuriem Biedrības biedri:         

1.1. juridiskā persona var ierasties 2 personu sastāvā, ko kuriem abiem jābūt uzņēmuma darbiniekiem
1.2.
privātpersona ierodas viena pati.
2. Ikvienam interesentam, kas nav asociācijas biedrs, ir iespēja apmeklēt vienu Biedrības pasākumu bez maksas, ja konkrētajā pasakumā ir brīvas vietas.
3. Atkārtota pasākuma apmeklēšana interesentam, kas nav Biedrības biedrs, bez maksas ir iespējama tikai ar Valdes lēmumu.
4. Pasākuma rīkotājam ir tiesības atteikt kāda biedra vai viesa ierašanos uz savu uzņēmumu, par to savlaicīgi informējot.
5. Lai lietderīgi izmantotu laiku Biedrības pasākumos:
5.1. viesiem un biedriem uz Biedrības pasākumiem ir jāierodas laicīgi,
5.2. jāizslēdz mobilā telefona skaņa.
6.
Biedrības pasākumos bez Valdes piekrišanas aizliegts reklamēt vai kā citādi veicināt savu produktu un pakalpojumu noietu, veikt pasākumu audio un video ierakstus.