BEA laboratorijas

„BEA laboratorija” ir specifiskai problēmai vai metodei veltīta darba grupa kādā no BEA uzņēmumiem, kurā piedalās ierobežots skaits uzaicināto ekspertu.
   

      „BEA laboratorija” dod iespēju:

  • pasākumu dalībniekiem  gūt lielāku praktisko rezultātu;

  • lietderīgāk izmantot ekspertu pieredzi un zināšanas uzņēmumu darbības uzlabošanai;

  • lielākam biedru skaitam piedalīties pasākumu organizēšanā


Pieteikties uz „BEA laboratorijām”  ir iespēja visiem, aizpildot eksperta sagatavoto anketu. Izvērtējot iesūtīto anketu rezultātus, eksperti izraudzīsies  pasākuma dalībniekus.

Mēs vēlētos 2 gadu laikā dot iespēju ikvienam biedram dalīties pieredzē vai aicināt ekspertus savu problēmu risināšanā.
 

BEA laboratoriju koncepcija