"Tehnoloģiju / IT sistēmu / Darba organizācijas sinerģija – veiksmīgs pamats pilnveidei" 12.10.2022.


"Tehnoloģiju / IT sistēmu / Darba organizācijas sinerģija – veiksmīgs pamats pilnveidei

12.10.2022. no pulksten 10.00 - 11.30


"Sadales tīkls" AS pārstāvji dalīsies vairāku gadu pieredzē par Dispečeru centra pilnveidi - kā, apvienojot tehnoloģiju sasniegumus ar IT sistēmu iespējām un veicot darba organizācijas maiņu, uzlabot sniegtā pakalpojuma kvalitāti un paaugstināt efektivitāti.
Tehnoloģijas + IT sistēmas + Darbu organizācija = Kvalitāte + Efektivitāte.

AS "Sadales tīkls" juridiski patstāvīgu darbību sāka 2007. gadā. Uzņēmums ietilpst Latvenergo koncernā, kas ir lielākais elektroapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs. "Sadales tīkls" nodrošina elektroenerģijas sadales pakalpojumus vairāk nekā 800 000 klientu, sadales elektrotīkla kopējais garums ir vairāk nekā 90 000 kilometru, un tas aptver 99% valsts teritorijas. Uzņēmuma komandā strādā ap 1 700 darbinieku. Darbības joma ir elektrotīkla uzturēšana un attīstība, elektrības pieslēgumu nodrošināšana un elektroenerģijas patēriņa datu uzskaite.
 

PIEREDZĒ DALĪSIES


Gatis Jukāms

"Sadales tīkls" AS
Biznesa procesu pārvaldības direktors

Izglītība – RTU Inženiera elektriķa kvalifikācija elektroapgādes specializācija, maģistra grāds.

Latvenergo koncernā un "Sadales tīklā" strādā vairāk nekā 25 gadus. Darba gaitas sāka Valkā, turpināja Valmierā, pēc tam Liepājā, Rīgā, tagad atpakaļ Valmierā. Darba gados ir nācies būt dažādos amatos un vairākkārt organizēt pārmaiņas dažādās struktūrvienībās.


Lielākais lepnums par to, ka: 
 


 


Ivars Bičkovskis

"Sadales tīkls" AS
Dispečervadības direktors

Izglītība – Rīgas Tehniskā koledža Elektroietaišu ekspluatācijas inženieris, Rīgas Tehniskā universitāte Inženierzinātņu maģistra grāds enerģētikā un elektrotehnikā.

Latvenergo koncernā un "Sadales tīklā" strādā vairāk nekā 20 gadus: sākot no montiera, pārtopot par operatīvo darbinieku, pēc tam - par inženieri un vadītāju.


Profesionālie sasniegumi:

- panākts elektroenerģijas zudumu samazinājums no 30% uz 4%;
- izveidots vienots elektroenerģijas uzskaites, remonta / rekonstrukcijas process visā Latvijā;
- izveidots Norēķinu centrs, kas spēj izrakstīt rēķinus un automātiski attiecināt maksājumus visiem Latvijas klientiem, apvienojot vairāk nekā 60 bankas kontus.
 

 

līdzdalība elektrotīkla digitalizācijā un tās sniegto priekšrocību - klientu apziņošanas, analītikas un on-line datu ieguves - ieviešana dzīvē.

Vienmēr patīk izprast lietas būtību un tajā balstīt tālāko attīstību.

MĒRĶAUDITORIJA un MĒRĶIS

 

PASĀKUMA PIETURAS PUNKTI

 

DALĪBAS MAKSA


Mērķauditorija:

Nodaļu/efektivitātes paaugstināšanas projektu vadītāji;
- Uzņēmumu LEAN treneri;
- Visi interesenti, kas apgūst LEAN principus.

Pasākuma mērķis: 

Dalīties pieredzē ar biedriem un citiem interesentiem.
 

 


- Labs elektriķis ir elektriķis, kurš slinko, neko nedara
- Tehnoloģiju attīstība – "pagarina dispečera rokas"
- IT sistēmu paplašinātas iespējas – viedais dispečera palīgs / "špikeris"
- Darba organizācijas maiņa – Dispečeru centra optimizācija no 54 adresēm uz 3
- Elektriķis uz velosipēda – mākslīgais intelekts
- 30m2 stacionārs makets – digitālā karte mājaslapā
- Uzlabojumi darba grafikā
- Ergonomiska darba vieta
 

 


BEA biedriem: bezmaksas 

Pārējiem interesentiem: 55 EUR plus PVN

Aicinām pieteikties līdz 11.10.2022. pulksten 12.00

SVARĪGI NOSACĪJUMI

 

NORISES LAIKS UN VIETA

 

INFORMĀCIJAI

Piesakoties pasākumam dalībnieks piekrīt, ka pasākuma norises laikā dalībnieks var tikt fotografēts vai filmēts (var tikt veikti ekrānšāviņi), un iegūtie foto/video materiāli var tikt izmantoti asociācijas publicitātes materiālos mājas lapā un sociālajos tīklos.

 


12.10.2022., pulksten 10.00 - 11.30

Online, izmantojot tiešsaistes rīku "ZOOM".

Saite dalībai pasākumā tiks nosūtīta visiem dalībniekiem, kuri būs aizpildījuši pieteikuma anketu.
 

 


Anita Stukāne
e-pasts: info@efektivs.lv
Mob. tālr.: +371 26466262

..............................................................................PIETEIKTIES .............................................................................