Mācībās gūta iedvesma - aizvadīts pirmais šī gada BEA ievadkurss SIA Torgy Baltic


Šī gada janvārī un februārī BEA Ievadmācību cēliens sākās ar mūsu eksperta Ruslana Sosinoviča vadīto BEA Ievadkursu par biznesa efektivitātes paaugstināšanas metodēm Torgy Baltic darbiniekiem. Lai iedvesmotu papildināt savas un savu darbinieku zināšanas par dažādajām biznesa efektivitātes paaugstināšanas metodēm, vēlamies dalīties mūsu eksperta un uzņēmuma pārstāvja pārdomās par šīm mācībām.

Ievadkurss ir lieliska iespēja gūt priekšstatu par biznesa efektivitātes metožu pamatiem, spēļu veidā atklāt vairāku metožu pielietošanas iespējas un kopumā papildināt zināšanu bagāžu par efektivitāti.
Mācību programmā iekļautā teorija un praktiskās nodarbības par tēmām, kā Lean būtība, 5S, SMED, zudumu atklāšana un novēršana, TOC, dažādas spēles un praktiskie darbi veicina mācību dalībnieku izpratni par dažādajām metodēm un, izspēlējot spēles, strādājot uz trenažieriem, nostiprina iegūtās zināšanas. Mācību laikā demonstrētie piemēri uzskatāmi parāda, ka ikviens darbinieks pats var ietekmēt darba vidi, procesus un to kārtību.
Asociācija ir gandarīta par to, ka caur mācībām, uzņēmumu iesaisti un darbinieku ieinteresētību, biznesa  efektivitātes ideja kļūst arvien populārāka gan mūsu biedru vidū, gan Latvijā kopumā.
 

Ruslans Sosinovičs, BEA eksperts:  

"Esmu gandarīts par BEA biedra SIA "Torgy Baltic" pieņemto izaicinājumu uzsākt efektivitātes metožu apgūšanu un to pielietošanu savos biznesa procesos. Ievadkursa ietvaros lieliskā uzņēmuma LEAN komanda iegūtās zināšanas konvertēja kvalitatīvi un efektīvi realizētos uzlabojumu projektos, kuri acīmredzami kalpos kā veiksmes stāsti tālākai uzņēmuma biznesa procesu pilnveidošanai. Viens no retajiem gadījumiem, kad vadības komanda demonstrēja stingru un neatlaidīgu apņemšanos "darīt" un tik īsā laikā sasniedza iespaidīgus rezultātus!"
 

SIA “Torgy Baltic” Loģistikas un Biznesa Kontroles nodaļas vadītāja Marta Bretšneidere un Ražošanas inženieru nodaļas vadītāja Sandra Veinberga par mācībām:  

“Apmācības ar augstu pievienoto vērtību, kas liek aizdomāties par darba iekšējo un apkārtējo vidi, darba kultūru un savstarpējo komunikāciju. Apmācības parādīja, ka svarīgi ir nospraust skaidrus un izpildāmus mērķus. To, ka ar ļoti vienkāršām metodēm, tādām kā «Zivs asaka» vai «5 Kāpēc», ir iespējams konstruktīvi atrisināt jebkuru problēmu.

Produktīvas ražošanas viens no lielākajiem pamatakmeņiem ir sakārtota darba vide un plānošana, kuru iespējams realizēt ar vizualizācijas un 5S rīkiem. Nenoliedzami ļoti liela loma mērķu sasniegšanā ir savstarpējai komunikācijai un komandas darbam, kas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, jo mēs visi esam tik dažādi.

Šie kursi nav vien sausa teorija, tas ir iztēli rosinošs rīks, ar kura palīdzību tiekties būt labākiem jebkurā jomā. Mājas darbi un simulācijas spēles ideāli liek saprast, kā LEAN ieviešana strādās praksē. Sākot ar darbu plānošanu, organizēšanu, komandas veidošanu līdz pat pretestības menedžmentam.

Šādu kursu vadīšanā liela nozīme ir kursu vadītāja pieredzei jautājumos, par kuriem tiek stāstīts. Tas rada ticamību par iespējamību LEAN ieviešanas procesā.”