! IZMAIŅAS - BEA biedru kopsapulces norisē 26.03.2020.


 

Biedru kopsapulces lēmumi tiek pieņemti elektroniskā balsojumā.
Balsojuma anketas biedriem nosūtītas uz e-pastu. 

 


Rūpējoties par mūsu biedru pārstāvju veselību un drošību, kā arī reaģējot uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, plānotās BEA biedru kopsapulces formāts tiek mainīts. Biedru pilnsapulce un balsošana par aktuālajiem jautājumiem notiks attālināti. Kopsapulces datums un laiks paliks tie paši - 26.03.2020. no pulksten 12.30 - 13.30.

Otrā pasākuma daļa šobrīd tiek atlikta uz nenoteiktu laiku. Detalizēta informācija sekos vēlāk.
Šobrīd meklējam risinājumus veiksmīgai attālinātas sapulces novadīšanai un lēmumu pieņemšanai.
 
Anketu aicinām aizpildīt katra uzņēmuma atbildīgajai kontaktpersonai BEA, kas ir pilnvarota apstiprināt gada pārskatu, ievēlēt valdi un pieņemt citus lēmumus. 

Lai pilnsapulce tiktu uzskatīta par lemttiesīgu, savas balsis par lēmumiem jānodod vairāk kā pusei BEA biedru.
Lūdzam atbildīgi izturēties pret šo biedra pienākumu.

Biedru balsojumā obligāti jāpiedalās vienai balsstiesīgajai personai no uzņēmuma. Lēmumus var apstiprināt pilnvarotā persona. Pilnvaru jāatsūta uz e-pastu: info@efektivs.lv. 


Apstiprināmie jautājumi: 

  • Vēlēšanu komisijas apstiprināšana
  • Sapulces vadītāja apstiprināšana
  • Protokolētāja apstiprināšana
  • 2019. gada pārskata un 2020. gada plānu apstiprināšana
  • Izmaiņu apstiprināšana statūtos
  • Valdes vēlēšanas
  • Revidenta ievēlēšana

Informācijai: 

Anita Stukāne
Mob. tālr. +371 26466262
E-pasts: info@efektivs.lv