Efektīva iesaistīto pušu vadīšana 2016.gada 20.oktobrī