BEA ekspertu sertifikācija

BEA eksperts – persona, kurai BEA ekspertu sertifikācijas komisija piešķīrusi sertificēta eksperta statusu uz 2 gadiem.

BEA ekspertu sertifikācijas mērķi ir:
•    Motivēt BEA biedrus un ekspertus dalīties savās zināšanās un sasniegumos ar citiem uzņēmumiem
•    Regulāri novērtēt efektivitātes ekspertu sniegumu
•    Sniegt profesionālu apliecinājumu eksperta zināšanām un kompetencei efektivitātes metožu pārzināšanā un praktiskajā pielietošanā
•    Radīt izpratni un iedvesmu ieviest un attīstīt efektivitātes paaugstināšanas metodes BEA biedru uzņēmumos.    
Vai tas ir domāts man? 
 • BEA ekspertu sertifikācija ir brīvprātīga
 • Ikviens profesionālis var pieteikt savu kandidatūru sertifikācijai
 • Sertifikācijas process ir bezmaksas
  
      
   Ieguvumi
BEA ekspertu sertifikāts
•    Iespēja piedalīties BEA rīkotajos pasākumos un meistarklasēs uz īpašiem nosacījumiem
•    Informācija par ekspertiem būs pieejama BEA mājas lapā
•    Iespēja šo informāciju norādīt savā CV, tādējādi, kļūstot konkurētspējīgākam

  

Prasības kandidātam (pilns teksts atrodams nolikumā).

Prasības kandidātam:

 • Ir strādājis ar Lean, TOC, Six sigma vai citām efektivitātes paaugstināšanas metodēm vismaz 2 gadus un savu vēlmi kļūt par BEA ekspertu ir izteicis, aizpildot BEA mājaslapā pieteikumu un  nosūtot savu CV uz BEA e-pastu, un līdz ar to ir piekritis, ka informācija par viņa profesionālo pieredzi un eksperta jomu tiks ievietota BEA mājaslapā;
   
 • Ir praktiski ieviesis kādu no Lean vai citas efektivitātes paaugstināšanas metodēm kādā uzņēmumā;
   
 • Dalīšanās pieredzē - patstāvīgi vai kopā ar kolēģiem pēdējo 2 gadu laikā ir izpildījis vismaz vienu no šī punkta aktivitātēm:
  - ir noorganizējis vismaz vienu lielo BEA pasākumu;
  - ir noorganizējis meistarklasi par efektivitātes tematiku;
  - ir novadījis BEA diagnozi vai laboratoriju.
 • Mācību darbs - pēdējo 2 gadu laikā ir izpildījis vismaz vienu no šī punkta aktivitātēm:
  - ir vadījis BEA apmācības;
  - ir vadījis lekcijas kādā no Latvijas augstskolām vismaz 3 akadēmisko stundu apmērā;
  - ir vadījis individuālas apmācības citiem uzņēmumiem par biznesa efektivitātes paaugstināšanas metodēm.
 • Efektivitātes ideju popularizēšana - pēdējo 2 gadu laikā ir izpildījis vismaz vienu no šī punkta aktivitātēm:
  - ir publiski uzstājies BEA konferencē vai ikgadējā BEA biedru pilnsapulcē ar ziņojumu;
  - ir uzstājies citā konferencē ar ziņojumu par biznesa efektivitātes paaugstināšanas metodēm;
  - ir uzstājies grāmatu klubā;
  - ir līdzdarbojies grāmatas izstrādē (t. sk. labākas prakses piemēra izstrādē);
  - pēdējā gada laikā ir publicējis vismaz 3 ierakstus ar vizuālajiem materiāliem LinkedIn, Facebook vai Instagram profilā saistībā ar biznesa efektivitātes paaugstināšanas metožu popularizēšanu vai BEA aktivitātēm, atsaucoties uz Biznesa efektivitātes asociāciju.
BEA eksperta pienākumi- piedalīties un organizēt BEA pasākumus un veicināt plašāku efektivitātes metožu izplatību Latvijas uzņēmumos.
   
  
 VĒLATIES KĻŪT PAR BEA EKSPERTU?
1. Aizpildiet pieteikumu
2. Nosūtiet CV BEA:  info@efektivs.lv  

BEA sertificētie eksperti