Seminārs "Sešas sigmas" ar BEA ekspertu Jāni Leilandu 02.07.2020.


Piedāvājam lielisku iespēju BEA biedriem un pārējiem interesentiem - izzināt vienu no biznesa efektivitātes paaugstināšanas rīkiem - Sešas sigmas jeb SixSigma.

Ir sastopami dažādi „Sešu sigmu“ (SixSigma) jēdziena skaidrojumi:

  • viens no tiem raksturo tādu kvalitātes līmeni, kad neatbilstības ir tikai 3,4 gadījumos no miljona,
  • otrs raksturo pilnveidošanas filozofiju un organizētu izmaiņu procesu,
  • vēl viens ir tīri praktisks – „uz datiem balstīta problēmu risināšana“.

Semināra ietvaros aplūkosim datu nozīmi un to izmantošanu uzņēmumu darbības uzlabošanas realizēšanā, par to iegūšanas, vizualizēšanas un analīzes metodēm, kā arī par DMAIC (definē – mēri – analizē – ievies – kontrolē) metodikas pielietošanu pilnveides procesā.
 

MĒRĶAUDITORIJA

SEMINĀRA PROGRAMMA

DALĪBAS MAKSA


Apmācību mērķauditorija ir darbinieki, kuru ikdiena saistīta ar uzņēmuma darbības pilnveidošanas lēmumu pieņemšanu un kuri saprot, ka dati var palīdzēt gan atrast problēmu patiesos cēloņus, gan nonākt pie efektīviem to risinājumiem. Tie ir darbinieki jebkurā vadības līmenī un jebkurā funkcijā gan valsts un publiskajā sektorā, gan privātajā sektorā.

Dalībai kursā priekšzināšanas nav nepieciešamas. 
 


- 6sigma būtība un mērķis produktivitātes pilnveidē, saistība ar Lean un TOC.
- Datu un to vizualizācijas veidi.
- Aprakstošā statistika – vidējais, mediāna, izkliede, sadalījuma forma.
- Histogrammas un kastes diagrammas.
- Statistiskā procesu vadība SPC.
- Procesu veiktspēja.
- DMAIC pilnveides process.

 


BEA biedriem: 45 EUR plus PVN

BEA ekspertiem: par brīvu

Pārējiem interesentiem: 55 EUR plus PVN

 

 

Aicinām pieteikties līdz 25.06.2020.

NORISES VIETA

NORISES LAIKS

INFORMĀCIJAI


Online, izmantojot tiešsaistes rīku "ZOOM".

Saite dalībai pasākumā tiks nosūtīta visiem dalībniekiem, kuri būs aizpildījuši pieteikuma anketu.


02.07.2020.

10.00 - 13.00 vai 17.00 - 20.00

! Aizpildot pieteikuma anketu, lūdzam norādīt Jums vēlamo laiku šī pasākuma norisei. Lūdzu atzīmējiet abus variantus, ja jums der abi piedāvātie laiki. Semināra norisei tiks izvēlēts laiks, kuram pieteiksies lielākais dalībnieku skaits.
 


Anita Stukāne
e-pasts: anita@efektivs.lv
Mob.tālr.: +371 26466262

SEMINĀRU VADĪS

 

 
 
 


Jānis Leilands

"Leilands un Putnis” SIA, Vadībzinību konsultants ar Lean SixSigma melnās jostas (Black Belt) sertifikātu

- Uzkrāta pieredze strādājot izglītības, kokapstrādes un amatniecības jomās, kā arī vadot konsultāciju uzņēmumu.
- Kopš 1995.gada palīdzējis risināt dažādus attīstības jautājumus apmēram 200 Latvijas un Lietuvas uzņēmumos un iestādēs.
- Ar Lean un SixSigma metožu apmācību un ieviešanu praksē nodarbojas kopš 2010. gada.
- Izveidojis un vadījis vairākus apmācību kursus par Lean, SixSigma unToC principu iedzīvināšanu un metožu izmantošanu.
- Popularizējis efektivitātes pilnveides metodes dažādās konferencēs. 
- Uzskata, ka Lean – tas ir domāšanas veids un nepārtraukta mainīšanās, tādēļ nepārtraukti turpina apgūt jaunas metodes un pieejas dažādās klātienes un neklātienes apmācībās un pieredzes apmaiņas pasākumos.

...............................................................PIETEIKTIES ..............................................................

 

! Piesakoties pasākumam dalībnieks piekrīt, ka pasākuma norises laikā dalībnieks var tikt fotografēts vai filmēts (var tikt veikti ekrānšāviņi), un iegūtie foto/video materiāli var tikt izmantoti asociācijas publicitātes materiālos mājas lapā un sociālajos tīklos.