BEA Ievadkurss - iedvesma pārmaiņām uzņēmumā


Lai pilnveidotu darbinieku zināšanas par dažādajām biznesa efektivitātes paaugstināšanas metodēm, uzņēmuma SIA “AITRADE” darbiniekiem bija iespēja piedalīties BEA Ievadkursā mūsu eksperta Ruslana Sosinoviča vadībā.

Mācības tika organizētas kā 7 lekciju cikls, kura laikā kursa dalībnieki guva gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskas iemaņas par uzņēmumu kā vienotu sistēmu, vadītāju un tā efektīvākajiem vadīšanas paņēmieniem. Tāpat tika gūts priekšstats par biznesa efektivitātes metožu pamatiem un caur biznesa spēlēm atklātas vairāku metožu pielietošanas iespējas. Priecājamies, ka uzņēmumi izmanto iespēju organizēt apmācības savos uzņēmumos, lai paaugstinātu savu darbinieku kompetences un papildinātu zināšanu bagāžu par biznesa efektivitāti, tāpēc vēlamies dalīties mūsu eksperta un SIA "AITRADE" pārstāves pārdomās par Ievadkursu.

Ruslans Sosinovičs par BEA Ievadkursu SIA “AITRADE”:

"Biju pagodināts novadīt BEA Ievadkursu par biznesa efektivitātes paaugstināšanas metodēm lieliskajai SIA “AITRADE” komandai. Uzņēmumā notika būtiskas pārmaiņas gan īpašnieku, gan personāla jomās. Caur mācībām ir sasniegti vadības nospraustie mērķi - komandas saliedēšana, iesaistīšana uzņēmuma pārmaiņu procesos (paradigmu maiņa), esošo biznesa procesu vadīšanas un  pilnveidošanai nepieciešamo metožu, rīku, prasmju (soft skills) apguve un pielietošana praksē.  Ievadkursa ietvaros komandai izdevās būtiski pilnveidot vienu no biznesa procesiem, samazinot procesa laiku (LT) uz pusi. Manuprāt, ir ielikts labs pamats tālākai uzņēmuma un tā darbinieku attīstībai.”

Ruslana Zeļeņecka, SIA “AITRADE” Loģistikas direktore pēc BEA Ievadkursa:

2020. gada sākumā mēs sazinājāmies ar Biznesa efektivitātes asociāciju, jo vēlējāmies, lai mūsu darbiniekiem tiktu novadīts "Ievadkurss par efektivitātes paaugstināšanas metodēm". Šī bija pirmā šāda veida pieredze un mācības, kurās mūsu speciālisti piedalījās.

Mūsu uzņēmumam būtiskākais bija tas, ka mācību ietvaros liela komandas uzmanība tika pievērsta izpratnes veidošanai par to, ka uzņēmums darbojas kā vienots mehānisms, nodrošinot LEAN instrumentu pielietošanu efektivitātes paaugstināšanai un atklājot ar tiem saistītās likumsakarības. Uzdotie mājasdarbi tika sakārtoti prezentācijās, kas veicināja darbinieku spēju rīkoties un risināt nestandarta uzdevumus.

Šis kurss bija īpaši vērtīgs vidējā līmeņa vadītājiem. Tas palīdzēja izprast, kā labāk uzlabot nodaļu darbu, ar ko sākt un kādā veidā sakārtot gan vidi, gan darba procesus, lai atbrīvotos no neefektīvām lietām, paātrinātu procesus un izprastu vizualizācijas svarīgumu. Veicot praktiskos darbus, darbinieki spēja sakārtot vairākas procesus. Ar papildus vizualizāciju tika pievērsta uzmanība detaļām, kas palīdz paātrināt komplektēšanas ātrumu, samazināt palešu transportēšanu, uzturēt kārtību iecirkņos un darba vietās. Kursa ietvaros darbinieki darbojās komandās, prezentēja rezultātus un aktīvi piedalījās praktisko uzdevumu izpildē. Vēl viens būtisks ieguvums uzņēmumam - apmācību gaitā darbinieki apzinājās savas spējas, kas nākotnē varētu paredzēt nodaļas vadīšanu un lielāku atbildību.

Papildus mācību materiālu un prezentāciju kvalitātei, iepriekšējai uzņēmuma izpētei, vēlamies atzīmēt lielu kontrolējamību un elastību kursa laikā: uzņēmuma vadībai bija iespēja pastāvīgi uzraudzīt darbinieku iesaisti, mācību apmeklējumu un atdevi, lai savlaicīgi veiktu nepieciešamās korekcijas.

Izsakām īpašu pateicību kursa pasniedzējam Ruslanam Sosinovičam par interesantu materiāla izklāstu, pastāvīgu atgriezenisko saiti, spēju atrast pieeju un motivēt!