RSU studenti apgūst Lean un vada ikrīta sapulces BEA pārstāvju vadībā


BEA eksperts Uldis Piekuss un valdes locekle Ginta Grandāne vada nodarbības Rīgas Stradiņa universitātes maģistra programmas studentiem "Organizācijas efektivitātes vadīšanas" kursa ietvaros, tādējādi popularizējot efektivitātes metožu pielietošanu.

 

Organizācijas efektivitāte un tās nozīme

LEAN – pēdējo 50 gadu viena no veiksmīgākajām biznesa vadības stratēģijām. Lean metodes.

Nodarbību vadīja Uldis Piekuss, Biznesa Efektivitātes asociācijas biedrs, Virši-AAS, tirdzniecības struktūrvienības vadītājs.

Procesu vadība – procesu vizualizēšana: VSM izveide

Ikrīta sapulču modelis. LEAN praktiskā spēle.

Nodarbību vadīja Mg. Ginta Grandāne, Biznesa Efektivitātes asociācijas valdes locekle, Lean.lv pārstāve.

Studenti mācās veidot vizuālas instrukcijas un VSM

Mācās veidot ikrīta sapulču saturu un tās vadīt

Priecīgie RSU studenti pēc zināšanu apguves par Lean