Pirmā grāmata latviešu valodā par Lean - "Lean risinājumi efektīvākam biznesam"


Lai mūsdienās nodrošinātu organizāciju attīstību un konkurētspēju, ir būtiski meklēt jaunus darba organizācijas veidus, procesu uzlabojumus, produktu un pakalpojumu jauninājumus, kas sekmē darba ražīguma, kvalitātes un ekonomiskās efektivitātes pieaugumu, dod iespēju maksāt konkurētspējīgu atalgojumu un vienlaikus nodrošina augstāku peļņu kā vidēji nozarē. Viena no šobrīd vadošajām pieejām organizāciju efektivitātes paaugstināšanai ir LEAN sistēma. Termins LEAN netiek precīzi tulkots, bet ir saistīts ar taupīgas organizācijas ilgtermiņa veiktspējas filozofiju, nepārtraukti uzlabojot procesus, pievienojot vērtību produktiem un sasniedzot augstākus darba ražīguma rādītājus. Latvijā padziļināta izpratne par organizāciju efektivitāti un tās uzlabošanas metodēm radusies salīdzinoši nesen. Efektivitātes nozīmi organizāciju darbības uzlabošanā un nepārtrauktas attīstības veicināšanā apzinās arvien vairāk vadītāju Latvijā, kuri savās organizācijās sekmīgi pielieto LEAN jeb taupīgās vadības metodes.

Par grāmatas ideju, rakstīšanu un izdošanu stāsta viens no grāmatas līdzautoriem Sandis Babris

Sapnis par to, ka būtu nepieciešama grāmata par Lean latviešu valodā, radās jau daudzus gadus atpakaļ, dibinot Biznesa efektivitātes asociāciju.

BEA pasākumos biedri vaicāja, kur varētu izlasīt latviešu valodā par Lean, lai iepazītos ar dažādām metodēm un smeltos idejas no citiem Latvijas uzņēmumiem, kas šīs metodes jau izmanto. Bija nepieciešama literatūra arī studentiem, kas apgūst Lean pamatus Latvijas Universitātē, Banku Augstskolā, Rīgas Tehniskajā universitātē un citur.

Pamudinājums uzsākt rakstīt grāmatu radās trīs gadus atpakaļ, kad sadzirdēju, ka Uldis Piekuss (grāmatas līdzautors), pretendējot uz asociācijas Valdes locekļa amatu, ieminējās, ka gribētu sākt rakstīt grāmatu. Tad arī uzreiz uzrunāju Uldi, apvaicājos vēl vairākiem asociācijas biedriem, kuri būtu gatavi veltīt savu brīvo laiku rakstīšanai, atsaucās Jānis Mūrnieks (grāmatas līdzautors) un Henrijs Kaļķis (grāmatas līdzautors) –  darbs varēja sākties!

Ja neskaita Henriju, visi pārējie autori nav profesionāli grāmatu rakstnieki, tādēļ nemaz tik viegli negāja ar teorijas apkopojumu un pasniegšanu vienkāršā valodā. Kad tas bija paveikts, uzsākām Latvijas uzņēmumu pieredzes apkopošanu, ar ko varat iepazīties izdotajā grāmatā.

Autori cer, ka kāda ideja noderēs lasītājiem sekmīgākai Lean metožu ieviešanai un nepārtrauktu uzlabojumu kultūras radīšanai uzņēmumā, un pateicas visiem situāciju autoriem, kas padalījās ar savu pieredzi dažādu Lean risinājumu izmatošanā, kā arī BEA Valdei par finansiālo atbalstu grāmatas izdošanā.


Sandis BabrisPrimekss Group Procesu un finanšu direktors, valdes loceklis

Praktiskā pieredze darbā ar LEAN metodēm kopš 2006. gada. Septiņus gadus vadījis dažādus LEAN projektus SEB grupā Baltijā un Skandināvijā, kopš 2014. gada — Primekss Group 18 valstīs, pilnveidojot vadības, finanšu un administratīvos procesus. Strādājis pie LEAN metodoloģijas pielāgošanas pakalpojumu nozarēm un administratīvajiem procesiem. Vienpadsmit gadus lasījis lekcijas par vadības un efektivitātes tēmām Latvijas Universitātē, kopš 2014. gada — docents Banku Augstskolā.

Viens no BEA līdzdibinātājiem, darbojies tās valdē no 2010. līdz 2014. gadam, BEA eksperts un padomnieks.

Henrijs Kaļķis, Rīgas Stradiņa universitātes docents, vadošais pētnieks,Latvijas Universitātes viesdocētājs

Zinātniskā un pedagoģiskā darbība saistās ar biznesa vadību, LEAN un kvalitātes vadību, ergonomikas vadību, riska vadību. Vairāk nekā 60 vietējo un starptautisko zinātnisko publikāciju autors, vairāku grāmatu, mācību metodisko materiālu un monogrāfiju autors un līdzautors. Sertifi cēts Eiropas ergonomists (Eur. Erg.), pārstāv Starptautisko Ergonomikas asociāciju un Eiropas Ergonomikas biedrību federāciju. Aktīvs BEA biedrs. 2014. gadā H. Kaļķis ieguva Fulbraita stipendiju un no 2014. līdz 2015. gadam stažējās Penn State universitātē ASV. Sniedz praktiskas konsultācijas par LEAN, risku vadību un ergonomiku organizācijām Latvijā.

Jānis Mūrnieks, uzņēmuma vadītājs

Pieredze strādājot par starptautisku uzņēmumu vadītāju. LEAN un citas efektivitātes paaugstināšanas metodes pielieto kopš 2009. gada, ieviešot tās uzņēmumā un vadot ražošanas optimizēšanas projektus Latvijā un Zviedrijā.

 

Uldis Piekuss, Virši-A tirdzniecības struktūrvienības vadītājs

No 2006. līdz 2014. gadam strādājis pie LEAN metožu ieviešanas, uzturēšanas un pilnveidošanas, LEAN kultūras iedzīvināšanas Statoil Fuel & Retail degvielas uzpildes stacijās gan Latvijā, gan ārvalstīs. Vadījis LEAN ieviešanu Statoil Krievijā. Piedalījies un vadījis dažādus vietējos un starptautiskos projektus, kuru galvenais mērķis ir bijis augsta klientu servisa nodrošināšana un tā līmeņa celšana degvielas uzpildes stacijās. Aktīvs LEAN metožu popularizētājs dažādās auditorijās un pasākumos.

Aicinām iegādāties grāmatu!

Autori: Sandis Babris, Henrijs Kaļķis, Jānis Mūrnieks, Uldis Piekuss

ISBN 978-9984-31-555-3, 2016, latviešu valoda, 191 lpp.

Cena 18,80 EUR, ieskaitot PVN

Omniva piegāde 2,69 EUR, ieskaitot PVN (1 - 4 grāmatas)

Iepakojums 0,40 EUR, ieskaitot PVN (1-2 grāmatām)