HansaMatrix par pieredzi, ieviešot KAIZEN un strādātjot ar LEAN


Noslēdzot 2016. gadu, 14. decembrī BEA biedri viesojās HansaMatrix Ventspils ražotnē, kura pēdējo gadu laikā ir strauji attīstījusies un audzējusi ražošanas apjomu.

HM veic elektronisko sistēmu ražošanu un to izstrādi no iespiedplates līdz gatavam produktam. Uzņēmums ir līgumražotājs daudziem starptautiskiem, pasaulē atpazīstamiem zīmoliem. Produkcija tiek eksportēta pa visu pasauli, kā arī materiāli tiek piegādāti no visiem kontinentiem.

Pieaugot ražošanas apjomam, par vienu no uņēmuma prioritātēm ir kļuvusi efektivitāte, kas balstīta dažādās metodēs. Šī pasākuma tēma - KAIZEN metodes ieviešana HM. 

Ventspils rūpnīcas vadītājs Aldis Cimoška stāstīja par ražotni un dalījās pieredzē par dažādu efektivitātes metožu pielietošanu HM Ventspils.
Vita Zaļepska - HM Ventspils efektivitātes speciāliste - pastāstīja par ieviestajiem uzlabojumiem un nākotnes redzējumu. Idejas uzlabojumiem ir daudz un dažādas, taču ne visu var uzreiz paveikt. Ir lietas, kas prasa papildus finanšu līdzekļu piesaisti, ir risinājumi, kas prasa laiku, taču uzlabojumu process HM neapturami tiek virzīts uz priekšu. Ļoti svarīgu lomu šajā procesā spēlē darbinieki, kuri ar interesi un entuziasmu apgūst jaunās metodes.  

BEA viesi, kas kuplā skaitā apmeklēja šo pasākumu, tika iesaistīti grupu darbā un izteica savus priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai rašotnē. 
Mūsu biedriem ir daudz ideju, lai ikdiena darbā kļūtu maksimāli efektīva, interesanta un lai nepārtraukti uzlabojumi kļūtu par darba dzīves neatņemamu sastāvdaļu. 

Paldies HM Ventspils par sirsnīgo uzņēmšanu un BEA biedriem par iesaisti!