Ievadkurss par efektivitātes paaugstināšanas metodēm no 21. februāra līdz 21. martam


Biznesa efektivitātes asociācija (BEA) regulāri organizē pieredzes apmaiņas vizītes asociācijas biedru uzņēmumos, BEA eksperti piedalās dažādos pasākumos un dalās savā pieredzē par efektivitātes paaugstināšanas metodēm. BEA ievadkurss par efektivitātes paaugstināšanas metodēm- Lean, 6sigma un TOC jau ir uzskatāms par pastāvīgu vērtību un tiek gaidīts kā lieliska iespēja papildināt zināšanas. Šis kurss tiek kombinētas ar spēlēm, diskusijām un praktiskiem uzdevumiem.


Pateicoties praktiskam, ilgadējam darbam ar efektivitātes uzlabošanas metodēm, lektori ir izpelnījušies atzinību BEA pasākumos un konferencēs! Plašāka informācijas par lektoriem. 

 

Dažādu nozaru uzņēmumu vadītājiem un speciālistiem būs iespēja iegūt pamatzināšanas par:   

- Lean pamatprincipiem, filozofiju un metodēm,

- zudumu identificēšanas principiem,

- Lean ražošanā, tirdzniecībā un pakalpojumu nozarē,

- soļiem efektivitātes programmu ieviešanā,

- darba snieguma rādītājiem (KPI),

- 6sigma pamatprincipiem un pielietošanu,

- TOC pamatprincipiem un pielietošanas iespējām,

- kā arī veikt patstāvīgu darbu, lai nostiprinātu iegūtās zināšanas.

Datums           Lektors Telpa Tēma
21.02.2017.         Inga Ozola C316 Lean būtība, metodes, principi un spēle
28.02.2017.         Inga Ozola C316 Lean ražošanā, snieguma vadības sistēma, lomu spēle*
02.03.2017.         Jānis Leilands C212 6sigma pamatprincipi un pielietošana
07.03.2017.         Daiga Leimane C316 Lean ieviešana 
09.03.2017.         Jānis Freibergs C316 Ierobežojumu teorija (TOC)   
21.03.2017.         Anita Stukāne C214 Noslēguma uzdevumu prezentācijas un diskusijas

* 28.02.2017. divas grupas var tikt apvienotas nepietiekama dalībnieku skaita gadījumā.

Dalības maksa BEA biedriem: 180 EUR plus PVN

Dalības maksa pārējiem:          250 EUR plus PVN**

**Priekšroka mācību apmeklēšanai tiks dota BEA biedriem. 

Noslēgumā saņemsiet apliecību par kursa noklausīšanos un praktiskā darba veikšanu.

Mācības notiek no 18:00- 21:00

Aicinām pieteikties līdz 15. februārim.

Pieteikšanās ievadmācībām

Vairāk informācijas par mācībām:

Anita Stukāne
e-pasts:anita@efektivs.lv
mob.tālr.: +371 26466262

Adrese: BA Turība, Graudu 68, Rīga

C korpuss, auditorijas skatīt lekciju sarakstā

Kā nokļūt BA Turība?

-27. trolejbuss no Stacijas laukuma (pietura Graudu iela)

-Vilciens Rīga – Jelgava, vilcienu saraksts

-Ar autobusu - 56. autobuss no Bolderājas, Āgenskalna (pietura Dzelzceļa stacija "Turība"), autobusu saraksts