Brabantia Latvia apliecina, ka TOC un LEAN ir milzīgs spēks


Maija sākumā viesojāmies Brabantia Latvia, kur mūs laipni sagaidīja Georgijs Buklovskis ar savu komandu.
Georgijs dalījās pieredzē par realizētajām idejām un uzlabojumiem ražotnē,  Eva Nolendorfa stāstīja par Brabantia Latvia darbību no personāla vadības viedokļa. Vladislavs Komašilo, Jānis Freibergs un Romans Pasāts novadīja grupu ekskursijas, kuru laikā dzirdējām detalizētus stāstījumus, par darba organizāciju rūpnīcā, kādi uzlabojumi jau realizēti, ko vēl plānots uzlabot. Brabantia Latvia attīstības un izaugsmes virzītājspēks ir ikviens darbinieks, neatkarīgi no ieņemamā amata.
Redzētais un dzirdētais rūpnīcā kalpo par apliecinājumu tam, ka uzņēmuma vadītājs ir visu procesu virzītājspēks - gan caur lēmumu pieņemšanu, gan rādot piemēru.
Uzņēmumā tiek pielietotas daudzas metodes, kas ikdienā ļauj paaugstināt uzņēmuma efektivitāti: KANBAN, TOC, HEIJUNKA, KPI mērījumu atspoguļošana, darba drošības dēlis, baltās tāfeles, Supermarket, “spoku stends”, darba drošības baltā tāfele un citas.

Fotoattēlos atspoguļoti spilgtākie dažādu efektivitātes rīku pielietošanas piemēri Brabantia Latvia, kā arī pasākums kopumā.  

Novēlam izdošanos Brabantia Latvia izaugsmes ceļā arī turpmāk!
Paldies visai komandai par laipno uzņemšanu!