AS Latvijas Finieris pieredze efektivitātes metožu izmantošanā


Šī gada 31.oktobrī biznesa efektivitātes asociācijas biedri viesojās uzņēmumā AS “Latvijas Finieris”, lai aplūkotu  uzņēmuma darbību un novērtētu rūpnīcas “Lignums” pieredzi un izaicinājumus procesu efektivitātes uzlabošanā. Priecājamies, ka AS "Latvijas Finieris" dalījās savā pieredzē, stāstot gan par veiksmēm uzlabojumu ieviešanā, gan par lietām, kuras pagaidām vēl nav guvušas atsaucību darbinieku vidū.

Pēc īsa ieskata BEA jaunumos, dalībnieki tika iepazīstināti ar AS "Latvijas Finieris" darbības nozīmīgākajiem rādītājiem kā arī uzņēmuma pieredzi efektivitātes metožu izmantošanas jomā, kura uzņēmumā aizsākās jau 2005., 2006. gadā ar tādām metodēm kā  TOC un 20 KEYS. Uzņēmums ātri nonāca pie secinājuma, ka nav tādas vienas ideālās metodes, kuru pielietojot, uzņēmums kļūtu efektīvs. Taču kļuva skaidrs, ka efektivitāti iespējams paaugstināt, izmantojot vairāku metožu kopumu.

Viena no metodēm, kuru uzņēmums mēģina iedzīvināt ir ideju banka jeb Kaizen. Šī metode netiek uzspiesta obligātā kārtā, taču pamazām gūst arvien lielāku atsaucību. Katra darbinieka iesniegtā ideja un priekšlikums tiek izskatīts, par idejas realizāciju vai noraidīšanu darbinieks saņem atgriezenisko saiti. Pēdējo divu gadu laikā ir iesniegtas 102 idejas no kurām 54 ir bijušas pietiekami labas, lai tās ieviestu. Daļa no tām jau arī ir realizētas.

Šobrīd rūpnīcā “Lignums” varējām novērot , ka  tiek izmantotas tādas metodes kā 5S, vizuālās komunikācijas tāfeles, vienas lapas neatbilstības ziņojums, informācijas/ziņojumu dēļi, OEE, vienas lapas apmācības standarts, ikrīta sapulces  un citas.

Pēc īsas, bet noderīgas drošības instruktāžas, viesiem bija iespēja klātienē aplūkot vairākus procesus ražotnē. Viens no tiem finiera žāvēšanas process un procesā pielietotās efektivitāti paaugstinošās metodes. Pirms  rūpnīcas apmeklējuma pasākuma dalībnieki tika sadalīti grupās un katrai grupai tika dotas savs uzdevums. Dalībniekiem bija jānovēro rūpnīcā notiekošais finiera žāvēšanas un šķirošanas process, pielietotās efektivitāti paaugstinošās metodes un jāizsaka savi novērojumi, novērtējums un  iespējamie uzlabojumi.

Pēc apmeklējuma katra dalībnieku grupa iepazīstināja uzņēmuma pārstāvjus ar saviem  novērojumiem un ieteikumiem. Jāatzīst, ka automatizācija ražotnē ir pietiekami augstā līmenī un sniegt savus ierosinājumus nebija nemaz tik viegli. Mazāk nozīmīgus uzlabojumus grupu dalībnieki spēja konstatēt pietiekami īsā laikā, taču lai spriestu par būtiskākiem iespējamajiem uzlabojumiem, nepieciešams ražotnē pavadīt ilgāku laiku.

Biznesa efektivitātes asociācija izsaka pateicību AS “Latvijas Finieris”  darbiniekiem par dalīšanos pieredzē un novēl uzņēmumam izaugsmi un spēju ātri pielāgoties mūsdienu mainīgajiem apstākļiem!