Jaunums – BEA diagnoze!


Lai zinātu, kur savā attīstībā virzīties tālāk, kādus mērķus uzstādīt un, kur vēl ir vieta tālākiem uzlabojumiem, ir svarīgi apjaust šī brīža situāciju. Brīžos, kad uzņēmuma pašvērtējums vairs nedarbojas kā virzītājspēks, ir nepieciešama ārēja palīdzība. Lai palīdzētu uzņēmumiem kļūt efektīvākiem, Biznesa efektivitātes asociācija sadarbībā ar asociācijas ekspertiem, Vladislava Sorokina vadībā, ir radījusi jaunu rīku un palīgu mūsu biedriem – BEA diagnozi uzņēmumiem.

"BEA vienmēr ir aicinājusi Latvijas uzņēmumus veicināt biznesa efektivitāti. Tomēr viens no izaicinājumiem  ir grūtības apzināties, kur ir iespējas tālākiem uzlabojumiem. Gada sākumā notika tikšanās ar BEA ekspertiem, kuras laikā asociācija piedāvāja radīt instrumentu, kurš varētu palīdzēt uzņēmumam izprast esošo situāciju un izaicinājumus, kā arī radīt pieprasījumu turpmākām aktivitātēm: laboratorijai, pasākumam, veiksmes stāstam.
Šo produktu mēs nosaucām par "BEA diagnozi" - tā par BEA diagnozes rašanos saka Vladislavs Sorokins.

Kvalitatīvas, katram uzņēmumam piemērojamas BEA diagnozes izstrādei tika izveidota darba grupa. Darba grupā piedalījās esošie un topošie BEA eksperti, kuri pārstāv gan ražošanas, gan servisa uzņēmumus: Daniils Dorošenko, Jānis Freibergs, Jānis Leilands, Ansis Cucurs, Ilze Roska, Konstantins Korobko, Ruslans Sosinovičs un Vladislavs Sorokins.

No 2017.gada pavasara, kad tika nolemts, ka tiks veidota BEA diagnoze, darba grupa vairakkārt tikās un intensīva darba procesā attīstīja BEA diagnozes principus un instrumentu kopumā. Kopdarba rezultātā tapa anketa, kura ļauj analizēt 3 uzņēmējdarbības jomas:
- vadības sistēmu;
- operāciju sistēmu;
- mentalitāti, uzvedību un cilvēkus.

BEA diagnozes vadītājs Vladislavs Sorokins par pirmo testēšanu: “Vienas dienas laikā, viesojoties uzņēmumā, sešu BEA ekspertu grupa veica pirmo BEA diagnozi un sniedza 19 rekomendācijas. Mēs ceram kā šīs rekomendācijas palīdzēs SIA VALPRO arī turpmāk uzlabot savus procesus.”

Savās pārdomās par pirmo BEA diagnozi dalījās arī SIA VALPRO valdes priekšsēdētājs Aivars Flemings: “Uzņēmumam, kas raugās nākotnē un plāno spert soļus savā attīstībā un pilnveidošanā, vienmēr ir jāsaprot šodienas “status quo” attiecībā uz notiekošiem procesiem. Šim nolūkam varētu kalpot Biznesa efektivitātes asociācijas no jauna radītais rīks – “BEA diagnoze”. Pirmo reizi šīs instruments tika notestēts SIA VALPRO. Eksperimenta ietvaros tika veikti mērījumi uzņēmuma pamatprocesiem, analizējot trīs jomas: vadības sistēmu, operāciju sistēmu un uzņēmuma darbiniekus, mentalitāti, uzvedību. “BEA diagnozes” rezultāti apliecināja uzņēmuma augstos sasniegumus efektivitātes jomā, lietojot LEAN un TOC metodes, ka arī izgaismoja iespējamos virzienus tālākai attīstībai un pilnveidošanai. Ekspertu secinājumi par šodienas situāciju un vērtīgie ieteikumi procesu uzlabojumiem atzinīgi novērtēti no uzņēmuma vadības puses un tiks iekļauti ilgtermiņa attīstības plānā”.

Biznesa efektivitātes asociācijas, ekspertu un Vladislava Sorokina vārdā sakām paldies SIA VALPRO komandai par sadarbību un uzticēšanos!

Pašlaik aicinām pieteikties vienu BEA biedru - servisa uzņēmumu - BEA diagnozes testam.

Ja vēlies pieteikt savu uzņēmumu diagnozei jau janvārī, raksti uz info@efektivs.lv.

Sagaidāmie BEA diagnozes rezultāti ir šādi:
- diagnosticēt un nomērīt esošu situāciju;
- radīt izpratni par esošo situāciju uzņēmumā un parādīt komandai iespējamo attīstības virzienu;
- izstrādāt rekomendācijas par iespējamajiem uzlabojumiem uzņēmuma efektivitātes darbības uzlabošanai.