Laboratorija VID šī gada 23.novembrī


Ikreiz, kad Biznesa efektivitātes asociācijas (BEA) biedru pulks pieaug, vai notiek pasākumi dažādās iestādēs un uzņēmumos, mēs zinām, ka asociācija kļūst stiprāka un efektivitātes paaugstināšanas ideja kļūst arvien populārāka.

Šoreiz  Valsts ieņēmumu dienests (VID) nāca ar iniciatīvu uzlabot procesu, kas saistīts ar transportlīdzekļu reģistrācijas kontroli. Šajā procesā ir iesaistītas 5 dažādas Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvaldes struktūrvienības, Finanšu pārvalde un, protams, arī VID klienti.,Mērķis bija likvidēt šajā procesā liekās un neefektīvās darbības, kā arī vienkāršot un padarīt šo procesu pārskatāmu.

Tāpēc šī gada 23.novembrī notika BEA laboratorija Valsts ieņēmumu dienestā, kur mūsu ekspertiem Gintas Grandānes vadībā bija iespēja stāstīt par to, kā dažādas biznesa efektivitāti paaugstinošas metodes darbojas citos uzņēmumos un iestādēs; ka pārmaiņas ir nepārtraukts process un svarīga ir darbinieku iesaiste, kā arī pārliecība par pārmaiņu nepieciešamību.

Procesa īpašnieki BEA laboratorijai bija noteikuši mērķi - optimizēt procesu, taču , ņemot vērā, ka VID projekta grupai šī bija pirmā praktiskā aktivitāte, izmantojot Lean pieeju, tad vēl viens Gintas uzdevums bija iepazīstināt ar šo metodi un parādīt tās praktisko efektu.

Sandija Kirkila, VID SVLSAP Stratēģiskās vadības daļas vadītāja: “Efektīvi un uz modernām tehnoloģijām balstīti iekšējie procesi ir viena no mūsu iestādes stratēģiskajām prioritātēm. Esam pateicīgi BEA ekspertiem, kuri mūs ne tikai iepazīstināja ar LEAN pieeju, bet arī praktiski parādīja, kā to pielietot. Mēs esam apņēmības pilni un gatavi turpināt darbu pie LEAN principu un risinājumu ieviešanas mūsu iestādes darbā, it sevišķi tajos procesos, kas skar mūsu  klientus, jo mēs lieliski apzināmies, ka veiksmīga ārējā sadarbība ir nesaraujami saistība ar efektīviem, moderniem un caurspīdīgiem procesiem pašā iestādē”.

Paldies par sadarbību un dalīšanos pieredzē ar praktiskiem piemēriem Baibai Drēgerei (Bigbank Latvijas), Andrejam Šišovam (Latvijas Mobilais Telefons), Romanam Pasātam (Brabantia Latvia). Ekspertu parādītie piemēri VID darbiniekiem radīja lielāku izpratni un pārliecību, ka šodien apskatītā metode un pieeja var palīdzēt arī viņiem vienkāršot un atvieglot ikdienas darbus.

Lai sasniegtu procesa īpašnieku mērķi un atbrīvotos no zudumiem,  darba grupai ir čakli jāpastrādā, īstenojot dzīvē laboratorijas laikā izteiktās idejas un saskatītās problēmas. Lielākais gandarījums bija par to, ka procesa darba grupa ļoti atzinīgi novērtēja praktisko laboratoriju un pieeju procesa analīzei. Prieks bija arī par VID darbinieku ieinteresētību un aktīvu iesaistīšanos. Tātad otrs laboratorijas mērķis ir sasniegts un pēc darba grupas atgriezeniskās saites var secināt, ka VID darbinieki ir gatavi pielietot laboratorijā izmantoto pieeju arī turpmāk citu iestādes procesu pilnveidošanai. Lai izdodas!