Atskats uz pieredzes apmaiņas vizīti SIA VALPRO


Šī gada 24.janvārī SIA “VALPRO” aicināja BEA biedrus pieredzes apmaiņas vizītē. VALPRO veiksmes stāsts ir labs piemērs, kur smelties iedvesmu sava uzņēmuma procesu sakārtošanai, un šim aicinājumam atsaucās daudz interesentu.

Pēc BEA izpilddirektores Anitas Stukānes uzrunas un  dalībnieku  iepazīšanās, VALPRO ražošanas vadītājs un BEA eksperts Ruslans Sosinovičs, iepazīstināja viesus ar uzņēmuma  darbību -  ražojamo produktu klāstu, uzņēmuma mērķiem, izaicinājumiem, ražošanas apjomiem un produktu daudzveidību. Vai zinājāt, ka Austrālijā ir pārdotas tik daudz VALPRO saražotās degvielas kannas, ka katram šīs valsts ķenguram būtu trīs tādas kannas? Dalībniekiem tika stāstīts, cik lielu lomu uzņēmuma izaugsmē un virzībā uz panākumiem spēlē efektivitātes paaugstināšanas metodes – LEAN, TOC un citas. Tāpat noskaidrojām, kā uzņēmuma darbinieki tiek apmācīti un motivēti pielietot dažādās efektivitātes paaugstināšanas metodes ikdienā.  Dažādo metožu apgūšanā un iedzīvināšanā neatsverama loma ir pieredzes apmaiņas pasākumiem, darbinieku izpratnei par to, kādu iespaidu procesu uzlabošana un pārmaiņas atstāj uz uzņēmuma izaugsmi.  Lai to nodrošinātu VALPRO darbinieki  apmeklē gan BEA organizētos pasākumus un mācības, gan  dodas pieredzes apmaiņas vizītēs uz citiem uzņēmumiem Latvijā un ārzemēs.

Pasākuma otrajā daļā viesiem bija iespēja doties ekskursijā uz uzņēmuma ražotni. Ekskursijas laikā Ruslans Sosinovičs stāstīja par ražošanas procesiem, norādīja uz pielietotajām efektivitātes paaugstināšanas metodēm, stāstīja par veiktajiem uzlabojumiem un atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. Ražošanas cehos pārliecinājāmies, ka  ne vienmēr nepieciešamas jaunas iekārtas vai lieli materiālie ieguldījumi, lai sasniegtu augstu efektivitāti. Lielus ieguvumus sniedz esošo iekārtu uzlabošana, pašu spēkiem ražotas iekārtas un palīgmehānismi, nepārtraukta procesu uzlabošana un izaugmi veicinoša uzņēmuma iekšējā kultūra. 

Kā ierasts BEA pieredzes apmaiņas pasākumos, pēc ražošanas procesa iepazīšanas, dalībnieki tika sadalīti grupās praktiskā darba veikšanai. Viesi fiksēja savus novērojumus dažādos ražošanas iecirkņos, atrodoties krīta aplī. Šķietami vienkāršā metode nereti sniedz visvērtīgākos ieteikumus procesa sakārtošanai. Arī šajā reizē, novērojot procesus, tika fiksēti vairāki iespējamie uzlabojumi, kurus pasākuma noslēgumā prezentēja katras grupas dalībnieki.

Paldies VALPRO un Ruslanam Sosinovičam par lielisko uzņemšanu, dalīšanos pieredzē un iedvesmojošo pasākumu!