Ievadkurss par biznesa efektivitātes paaugstināšanas metodēm no 19.11.2020. - 08.12.2020.


Aicinām izmantot iespēju papildināt zināšanu bagāžu un gūt pieredzi biznesa efektivitātes metožu pielietošanā. Par tradicionālām kļuvušās ievadmācības norisināsies no 19.11.2020. - 08.12.2020.

Ievadkurss ir lieliska iespēja gūt priekšstatu par biznesa efektivitātes metožu pamatiem, spēļu veidā atklāt vairāku metožu pielietošanas iespējas un kopumā papildināt zināšanu bagāžu par efektivitāti. Šis kurss tiek kombinēts ar spēlēm, dalībnieku iesaisti, diskusijām un praktiskiem uzdevumiem.
Kursā ir iekļautas tēmas, kas, mūsuprāt, sniedz vislabāko ieskatu biznesa efektivitātes metožu kopumā. Katrs no lektoriem  dalīsies praktiskajā pieredzē, stāstīs par reālu uzņēmumu ikdienas pieredzi nepārtrauktu uzlabojumu ieviešanā un apkopotā veidā piedāvās biznesa efektivitātes paaugstināšanas jomas labākos piemērus Latvijā.
 

Lektoru grupu veido esošie asociācijas eksperti, kuri, pateicoties praktiskam, ilggadējam darbam ar efektivitātes uzlabošanas metodēm, ir izteikuši vēlmi dalīties pieredzē asociācijas rīkotajā Ievadkursā. Katrs no lektoriem ir atvērts jautājumiem, diskusijām un kopīgiem labāko risinājumu meklējumiem šī kursa ietvaros. 


MĒRĶAUDITORIJA

Ievadkurss paredzēts uzņēmumu un nodaļu vadītājiem, nepārtrauktu uzlabojumu speciālistiem un visiem tiem, kuri ir nepārtrauktu uzlabojumu ieviešanas pašā sākumā un vēlas gūt priekšstatu par biznesa efektivitātes paaugstināšanas metodēm un to ieviešanas pamatiem. 


IEVADKURSA PROGRAMMA

! Informējam, ka gadījumā, ja mācības būs jāpārceļ uz tiešsaisti jebkādu no BEA neatkarīgu apstākļu dēļ, iespējamas izmaiņas programmā. Biznesa spēļu vietā norisināsies lekcijas par spēlēs iekļautajiem elementiem. 
 

19.11.2020. 
18.00 - 21.00
23.11.2020.
18.00 - 21.00
26.11.2020.
18.00 - 21.00

Sandis Babris

Vladislavs Sorokins Baiba Drēgere-Vaivode

Lean būtība

Zudumu atklāšanas un novēršanas metodes

Zudumu atklāšanas un novēršanas metodes

 • Lean būtība un 5 principi.
 • Vēsture un Toyota māja.
 • Zudumu veidi (piemēri pakalpojumu un ražošanas jomās).
 • Spēle par zudumiem, Lean pamatprincipiem.
 • Mājasdarbs par zudumiem.
 • Zudumu atklāšana (stāvēšana krīta aplī, ēnošana, u.c.).
 • Galveno cēloņu noteikšana (5 kāpēc, Zivs asaka, Pareto u.c.).
 • Praktiskais grupu darbs.
 • Praktiskais darbs, pielietojot zivs asakas metodi.
 • Snieguma vadība.
 • Standartizācija (SOP).
 • Praktiskais darbs.
 • Zudumu vadības rīki (Poka Yoke; Andon)
 • Grupu darbs identificēto zudumu novēršanai, izmantojot dažādas problēmu risināšanas metodes. 
01.12.2020.
18.00 - 21.00
03.12.2020.
18.00 - 21.00
08.12.2020.
! 17.00 - 21.00
Ilze Čerevko (5S)
Ruslans Sosinovičs (SMED)
Jānis Freibergs Ginta Baltaisbrence

5S un SMED pamati

TOC pamatprincipi Spēle Lean principu izpratnei
 • Metodes būtība.
 • 5S posmi (piemēri no ražošanas un pakalpojumiem).
 • 5S spēle.
 • Ievads SMED metodē: vēsture, darbības principi, pielietojums un ieguvumi.
 • SMED simulācija uz iekārtu trenažieriem (vai tiešsaistei piemērots tēmas izklāsts).
 • TOC pamatprincipi.
 • Procesa plūsma, šaurās vietas atrašana un soļi tās novēršanai.
 • Spēle (vai lekcija par spēlē ietvertajiem elementiem tiešsaistes mācību gadījumā).
 • KANBAN
 • Līdzsvarošana.
 • JIT principi darba organizēšanā.
 • PULL principa pielietošana.
 • Komandas un mērījumu loma procesa uzlabošanā.
 • Vienas vienības plūsma, darbavietu iekārtošana (5S), vizualizācija.
 • Vai lekcija par spēlē ietvertajiem elementiem tiešsaistes mācību gadījumā.

LEKTORI

NORISES VIETA

Rija VEF Hotel
Adrese: Brīvības iela 199c, Riga, Latvija

Telpa: "Eiropa", viesnīcas 1. stāvā 

Autostāvvieta viesnīcas iekšpagalmā bezmaksas. 

DALĪBAS MAKSA

BEA biedriem: 299 EUR plus PVN
Pārējiem: 449 EUR plus PVN

Dalības maksā ietverta kafijas pauze.

Aicinām pieteikties līdz 11.11.2020.

Piesakoties mācībām dalībnieks piekrīt, ka mācību norises laikā dalībnieks var tikt fotografēts vai filmēts, un iegūtās fotogrāfijas un video var tikt izmantotas asociācijas publicitātes materiālos mājas lapā un sociālajos tīklos.
 

...............................................................Pieteikties! ..............................................................


Vairāk informācijas par mācībām:

Anita Stukāne
e-pasts: anita@efektivs.lv
mob.tālr.: +371 26466262