Ievadkurss par biznesa efektivitātes paaugstināšanas metodēm 20.09.2022. - 06.10.2022. ZOOM tiešsaistes platformā


Ievadkurss ir lieliska iespēja gūt priekšstatu par biznesa efektivitātes metožu pamatiem, spēļu veidā atklāt vairāku metožu pielietošanas iespējas un kopumā papildināt zināšanas par efektivitāti. Šis kurss tiek kombinēts ar diskusijām, dalībnieku iesaisti, un praktiskiem uzdevumiem. Kursā ir iekļautas tēmas, kas sniedz vislabāko ieskatu par biznesa efektivitātes metodēm kopumā. Katrs no lektoriem dalās praktiskajā pieredzē, stāsta par reālu uzņēmumu ikdienas pieredzi nepārtrauktu uzlabojumu ieviešanā un apkopotā veidā parāda efektivitātes paaugstināšanas labākos piemērus Latvijā.

Lektoru grupu veido asociācijas eksperti, kuri, pateicoties praktiskam, ilggadējam darbam ar efektivitātes uzlabošanas metodēm, ir izteikuši vēlmi dalīties pieredzē asociācijas rīkotajā Ievadkursā. Katrs no lektoriem ir atvērts jautājumiem, diskusijām un kopīgiem labāko risinājumu meklējumiem šī kursa ietvaros. 


MĒRĶAUDITORIJA

- uzņēmumu un nodaļu vadītāji;
- nepārtrauktu uzlabojumu speciālisti;
- visi, kas ir nepārtrauktu uzlabojumu ieviešanas pašā sākumā un vēlas gūt priekšstatu par biznesa efektivitātes paaugstināšanas metodēm un to ieviešanas pamatiem. 


IEVADKURSA PROGRAMMA

Lai mācību dalībnieks sasniegtu vislabāko rezultātu, mācībām jāpieslēdzas, izmantojot datoru ar iespēju pievienot austiņas un videokameru.  
 

19.09.2022.
11.00 - 11.30
IEVADNODARBĪBA / TEHNISKĀ PĀRBAUDE


Šī attālinātā tikšanās reize ir obligāta visiem dalībniekiem, lai visas nodarbības aizritētu bez aizķeršanās:
- pārliecināsimies, ka visiem dalībniekiem izdodas pieslēgties nodarbībai ZOOM aplikācijā (strādā skaņa un video); 
- pārrunāsim mācību saturu;
- atbildēsim uz jūsu uzdotajiem jautājumiem par Ievadkursu. 

Aicinām konsultēties ar sava uzņēmuma IT speciālistu pirms ievadnodarbības, ja ZOOM aplikāciju neesat iepriekš lietojis (usi), kā arī nepieciešams veikt skaņas un video uzstādījumus.
 

20.09.2022. 
18.00 - 21.00

22.09.2022.
18.00 - 21.00

27.09.2022.
18.00 - 21.00

Ginta Baltaisbrence Jānis Leilands Edgars Siņicins

Lean būtība

Zudumu atklāšanas un novēršanas metodes

Zudumu atklāšanas un novēršanas metodes

 • Lean būtība un 5 principi.
 • Vēsture un Toyota māja.
 • Zudumu veidi (piemēri pakalpojumu un ražošanas jomās).
 • Zudumu atklāšana (stāvēšana krīta aplī, ēnošana, u.c.).
 • Galveno cēloņu noteikšana (5 kāpēc, zivs asaka, Pareto u.c.).
 • Snieguma vadība.
 • Standartizācija (SOP).
 • Zudumu vadības rīki (Poka Yoke; Andon).

29.09.2022.
18.00 - 21.00

04.10.2022.
18.00 - 21.00
06.10.2022.
18.00 - 21.00

Inga Ozola

Jānis Freibergs Ruslans Sosinovičs

5S un SMED pamati

TOC pamatprincipi Ievads pārmaiņu vadībā
 • Metodes būtība.
 • 5S posmi (piemēri no ražošanas un pakalpojumiem).
 • Ievads SMED metodē: vēsture, darbības principi, pielietojums un ieguvumi.
 • Lean vai TOC?
 • TOC pamatprincipi.
 • Procesa plūsma, šaurās vietas atrašana un soļi tās novēršanai.
 • TOC ietekme uz biznesu.
 • Uzdevums "Mana efektīvā rūpnīca".
 • Efektīvās pārmaiņu vadības veicinošie un kavējoši faktori.
 • Praktiskie vingrinājumi efektīvai pārmaiņu realizācijai.

LEKTORI

! MĀCĪBAS NORISINĀSIES ZOOM PLATFORMĀ

DALĪBAS MAKSA

BEA biedriem: 299 EUR plus PVN
Pārējiem ineteresentiem: 449 EUR plus PVN

Aicinām pieteikties līdz 15.09.2022.

Piesakoties pasākumam dalībnieks piekrīt, ka pasākuma norises laikā dalībnieks var tikt fotografēts vai filmēts (var tikt veikti ekrānšāviņi), un iegūtie foto/video materiāli var tikt izmantoti asociācijas publicitātes materiālos mājas lapā un sociālajos tīklos.


 
............................................................PIETEIKTIES .......................................................


Vairāk informācijas par mācībām:

Anita Stukāne
e-pasts: anita@efektivs.lv
mob.tālr.: +371 26466262