05.06.2024. "Neizšķied drēbi - saglabā resursus videi un uzņēmumam" ar Aneti Segliņu un Antru Savleviču


Klātienes pasākums "Neizšķied drēbi - saglabā resursus videi un uzņēmumam"
Anete Segliņa un Antra Savleviča


Turpinot 2023. gada Biznesa efektivitātes forumā aizsākto tēmu “Ilgtspējīga efektivitāte”, apskatīsim, kā nepārtraukto uzlabojumu domāšanas veids un ideju apkopošana veicina ilgtspējas mērķu sasniegšanu lielākajā būvmateriālu ražošanas uzņēmumā Latvijā. Dalīsimies ar pieredzi jaunajām prasībām atbilstoša Ilgtspējas pārskata sagatavošanā. Dosimies uz rūpnīcu, mēģinot ieraudzīt gan apskatītos, gan varbūt vēl neatklātus uzlabojumus. 

SCHWENK Latvija ir vadošais būvmateriālu ražotājs Latvijā. Nodarbina vairāk nekā 350 darbinieku un vairāk nekā 650 apakšuzņēmēju darbinieku. Uzņēmums strādā četros virzienos - cementa ražošana, betona ražošana, minerālmateriālu ieguve, betona sūkņu pakalpojumi.
Brocēnu cementa rūpnīca ir viena no mūsdienīgākajām Eiropā. Ar pilnībā slēgtu ražošanas ciklu, nepārtrauktu kontroli, aprīkota ar jaunākajām tehnoloģijām un risinājumiem.
 

MĒRĶAUDITORIJA

 

PASĀKUMA PLĀNS

 

SVARĪGI

 

- Nepārtraukto uzlabojumu un Procesu vadītāji
- Ilgtspējas stratēģijas ieviesēji uzņēmumā
- LEAN praktizējoši speciālisti
- Pārējie interesenti

! Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots (18 dalībnieki).

Aicinām pieteikties mērķauditorijai atbilstošus interesentus un tikai vienu pārstāvi no uzņēmuma. 

 


 - Uzņēmuma piemēri, kā 8 lean zudumi likvidēšana pārklājas ar 7 vides resursu (7 green wastes) izšķērdēšanas ierobežošanu.

- Pieredze Ilgtspējas pārskata sagatavošanā.

- Ekskursija uz cementa rūpnīcu, ar uzsvaru uz vides saglabāšanu un zudumu likvidēšanu.

 


!Pasākums norisināsies klātienē.

NORISES VIETA UN LAIKS
Rūpnīcas iela 10, Brocēni, LV - 3851
05.06.2024., pulksten 13.00 - 16.00

DALĪBAS MAKSA
BEA biedriem: bezmaksas
Pārējiem interesentiem: 66.55 EUR, iekaitot PVN
 
Aicinām pieteikties līdz 04.06.2024.. pulksten 12.00
 

PIEREDZĒ DALĪSIES

 

   
 
Anete Segliņa
Nepārtraukto uzlabojumu procesu nodaļas vadītāja
 
Anete Segliņa profesionālās darba gaitas uzņēmumā uzsāka Integrētās drošības daļā, vēlāk turpinot – Tehnoloģisko procesu un projektu daļā. 2016.gadā, kad uzņēmums uzsāka lean metodoloģijas ieviešanu, Anete kļuva par Nepārtraukto uzlabojumu procesu nodaļas vadītāju. Paralēli ikdienas pienākumiem Anete darbojas arī kā kvalitātes vadības sistēmu iekšējais auditors, tādējādi gūstot detalizētu ieskatu par procesiem uzņēmuma citos departamentos un biznesa vienībās.
Neskatoties uz pamatīgo izglītošanās pieredzi, bakalaura un maģistra grāds transportbūves


Antra Savleviča
Komunikācijas vadītāja

Antra Savleviča Pievienojās uzņēmumam 2017. gadā pēc vairāk nekā 15 gadu ilgas pieredzes sabiedrisko attiecību pakalpojumu un konsultāciju sektorā. SCHWENK Latvija Antras pārziņā ir uzņēmuma komunikācija, tai skaitā - SCHWENK Latvija ilgtspējas pārskata veidošana un aktīva līdzdalība ilgtspējas stratēģijas izstrādē un īstenošanā. Antras profesionālā aizraušanās ir darbs ar studentiem – kopš 2017. gada Antra vadījusi dažādus komunikācijas kursus studentiem galvenokārt Vidzemes augstskolā, Rīgas Stradiņa universitātē, Kultūras akadēmijā.

studiju programmā (RTU), DMAIC & Six Sigma Black Belt sertifikāts, maģistra grāds ražošanas inženierzinībās un vadībā (RTU BALTECH studiju centrs) – Anete turpina profesionāli pilnveidoties. Mācīties un būt mūžīgajam studentam ir Anetes dzīvesveids.
 

 
.........................................................Pieteikties.........................................................
 
 
! Piesakoties pasākumam dalībnieks piekrīt, ka pasākuma norises laikā dalībnieks var tikt fotografēts vai filmēts, un iegūtie foto/video materiāli var tikt izmantoti asociācijas publicitātes materiālos mājas lapā un sociālajos tīklos.
 

INFORMĀCIJAI

Anita Stukāne
e-pasts: anita@efektivs.lv