Tapis Latvijā pirmais uzņēmumu efektivitātes indekss


Biznesa efektivitātes asociācija, kurā apvienojušies ap 100 Latvijas uzņēmumu, izstrādājusi Latvijā pirmo Efektivitātes indeksu.

Bizensa Efektivitātes asociācija ir vadošā profesionāļu apvienība efektivitātes metožu izmantošanā Latvijā. Lai identificētu vai pastāv sakarība starp Latvijas uzņēmumu finanšu rezultātiem un tā īstenotajiem efektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, 2015.gadā tika ieveidots Efektivitātes Indekss – pētījums, kas sevī ietver divus neatkarīgas analīzes:

a)      Biznesa Efektivitātes asociācijas biedru – vairāk nekā 80 uzņēmumu – efektivitātes līmenis balstoties uz asociācijas valdes un ekspertu novērtējumu un šī efektivitātes līmeņa korelācija ar uzņēmumu gada apgrozījumu uz darbinieku.

b)      Visu Latvijas uzņēmumu apgrozījums uz darbinieku vidēji pa nozarēm salīdzinājumā ar biznesa efektivitātes asociācijas biedru gada apgrozījumam uz darbinieku.

 

Balstoties uz veikto pētījumu un analīzi izdarīti sekojoši secinājumi:

  • Izcili efektivitātes piemēri atrodami kā lielos tā arī mazos uzņēmumos, arī to darbības nozare nav noteicošā
  • Apgrozījums uz darbinieku > 125 tūkst EUR gadā jau liecina par zināmu efektivitātes sniegumu, tomēr pārsvarā ir vēl vieta izaugsmei, bet zemāks līmenis liecina, ka efektivitātes pasākumi nav īstenoti pietiekami vai datus kropļo izņēmumi
  • Apgrozījuma pieaugums uz darbinieku visbiežāk novērojams uzņēmumos ar augstāko efektivitātes novērtējumu
  • BEA biedri ir par 86% efektīvāki par pārējiem uzņēmumiem Latvijā un šī atšķirība ir stabila, gadu no gada.
  • Mērķtiecīgi pielietojot efektivitātes instrumentus uzņēmuma efektivitātes indekss (apgrozījums uz 1 darbinieku gadā) pārsniegs 100 000 EUR, kļūstot par BEA biedru – tuvosies 125 000. Vidējais Efektivitātes asociācijas biedru apgrozījums uz darbinieku ir 131 700 EUR, kamēr vidēji Latvijā tas ir 86 000 EUR.
  • Jo mērķtiecīgāk tiek pielietoti efektivitātes instrumenti, jo augstāks ir uzņēmuma apgrozījums uz darbinieku un efektivitātes indekss. Tas nozīmē, ka efektivitātes pasākumu laikā ietaupītos līdzekļus uzņēmums var ieguldīt savā attīstībā, biznesa paplašināšanā, izaugsmē un jaunu darbavietu radīšanā.
  • Biežāk izmantotās BEA biedru efektivitātes metodes ir Lean un TOC.

 

Efektivitātes indeksu izstrādā un veido Biznesa Efektivitātes Asociācija sadarbībā ar licencētu UR datu atkalizmantotāja SIA CREFO Rating informācijas portālu CrediWeb