Vizuālās komunikācijas tāfeles Solvay SBS


Maijā BEA biedriem bija iespēja dzirdēt stāstu par vizuālo komunikācijas tāfeļu ieviešanu Solvay SBS, kā arī redzēt, kādu labumu no tām darbinieki gūst ikdienā. Vizuālās komunikācijas tāfeles jeb baltā tāfele (whiteboard) ir instruments, kas pašiem darbiniekiem palīdz novērtēt ikdienas darbu plūsmu, izvērtēt vājos posmus un pilnveidot procesus.

Pasākumu apmeklēja četrdesmit pakalpojumu jomas un ražošanas uzņēmumu darbinieki. Zināšanas par vizuālās komunikācijas tāfelēm grupā bija ļoti atšķirīgas un tieši tāpēc tika apkopoti jautājumi, ko tad katrs sagaida no pasākuma Solvay:

 • Kā darbinieki uztver un pieņem baltās tāfeles?
 • Vai tāfeles atspoguļo reālo/ esošo situāciju uzņēmumā (nodaļā)?
 • Kā iesaistīt un ieinteresēt darbiniekus?
 • Kādu pieredzi izdevās pielietot servisa organizācijā no iepriekš gūtās ražošanā?
 • Vai darbinieki jūt atdevi?
 • Ko nevajadzētu darīt?
 • Ieguvumi skaitļos?

Pasākumā gaitā bija iespēja rast atbildes uz visiem jautājumiem, kā arī labāk izprast vizuālo komunikācijas tāfeļu darbības principu. Dalībniekiem bija arī iespēja uzdot savus jautājumus darbiniekiem, kuri ikdienā strādā ar tāfelēm un noskaidrot viņu viedokļus par tāfeļu lietderību un nepieciešamību.

Dalībnieku atziņas par vizuālās komunikācijas tāfelēm Solvay SBS, to plusi un mīnusi: 

 • Aizrautība un komandas saliedētība;
 • Labāka izpratne par uzņēmuma mērķiem un sasniegumiem;
 • Izpratne par tāfeles struktūru;
 • Iespēja darbiniekiem izpausties radoši un individuāli;
 • Iespēja veidoties līderiem;
 • Darbietilpīgs process;
 • Trūkst fokuss uz rezultātu;
 • Jāmēra svarīgo komandai un klientiem.

Solvay komanda ir pateicīga par pasākuma dalībnieku ieinteresētību, jautājumiem un sniegto iespēju pilnveidoties. Katrs komentārs, ieteikums vai jautājums ir iespēja augt un attīstīties. Svarīgi ir saprast, ka baltā tāfele nav statisks vienums, kas pats no sevis uzņēmumā kaut ko mainīs. To pilnveido darbinieki, kas ikdienā strādā ar konkrētajiem uzdevumiem. Savukārt, vadītājiem tāfele ir labs instruments, kā ātri pārraudzīt vai nodaļā un uzņēmumā kopumā tiek sasniegti nospraustie mērķi, realizēti projekti un attīstīti darbinieki. 

Solvay SBS prezentācija.