Ievadkurss par efektivitātes paaugstināšanas metodēm no 20. septembra līdz 13. oktobrim


Biznesa efektivitātes asociācija (BEA) regulāri organizē pieredzes apmaiņas vizītes asociācijas biedru uzņēmumos, BEA eksperti piedalās dažādos pasākumos un dalās savā pieredzē par efektivitātes paaugstināšanas metodēm. BEA ievadkurss par efektivitātes paaugstināšanas metodēm- Lean, 6sigma un TOC jau ir uzskatāms par pastāvīgu vērtību un tiek gaidīts kā lieliska iespēja papildināt zināšanas. Šis kurss tiek kombinētas ar spēlēm, diskusijām un praktiskiem uzdevumiem.

Pateicoties praktiskam, ilgadējam darbam ar efektivitātes uzlabošanas metodēm, lektori ir izpelnījušies atzinību BEA pasākumos un konferencēs! Plašāka informācijas par lektoriem. 

 

Dažādu nozaru uzņēmumu vadītājiem un speciālistiem būs iespēja iegūt pamatzināšanas par:   

- Lean pamatprincipiem, filozofiju un metodēm,

- zudumu identificēšanas principiem,

- Lean ražošanā, tirdzniecībā un pakalpojumu nozarē,

- soļiem efektivitātes programmu ieviešanā,

- darba snieguma rādītājiem (KPI),

- 6sigma pamatprincipiem un pielietošanu,

- TOC pamatprincipiem un pielietošanas iespējām,

- kā arī veikt patstāvīgu darbu, lai nostiprinātu iegūtās zināšanas.

Datums           Lektors Telpa Tēma
20.09.2016.         Inga Ozola C323 Lean būtība, metodes, principi un spēle
22.09.2016.         Uldis Piekuss C108 Lean tirdzniecībā un pakalpojumu jomā, spēle*
22.09.2016.         Inga Ozola C323 Lean ražošanā, snieguma vadības sistēma (lomu spēle)*
27.09.2016.         Jānis Leilands C323 6sigma pamatprincipi un pielietošana
29.09.2016.         Daiga Leimane C323 Lean ieviešana 
04.10.2016.         Georgijs Buklovskis C204 Ierobežojumu teorija (TOC)   
13.10.2016.         BEA C323 Noslēguma uzdevumu prezentācijas un diskusijas

* 22.10.2016. divas grupas var tikt apvienotas nepietiekama dalībnieku skaita gadījumā.

Dalības maksa BEA biedriem: 180 EUR plus PVN

Dalības maksa pārējiem:          250 EUR plus PVN**

**Priekšroka mācību apmeklēšanai tiks dota BEA biedriem. 

Noslēgumā saņemsiet apliecību par kursa noklausīšanos un praktiskā darba veikšanu.

Mācības notiek no 18:00- 21:15

Aicinām pieteikties līdz 16. septembrim

Pieteikšanās ievadmācībām

Vairāk informācijas par mācībām:

Anita Stukāne
e-pasts:anita@efektivs.lv
mob.tālr.: +371 26466262

Adrese: BA Turība, Graudu 68, Rīga

C korpuss, auditorijas skatīt lekciju sarakstā

Kā nokļūt BA Turība?

-27. trolejbuss no Stacijas laukuma (pietura Graudu iela)

-Vilciens Rīga – Jelgava, vilcienu saraksts

-Ar autobusu - 56. autobuss no Bolderājas, Āgenskalna (pietura Dzelzceļa stacija "Turība"), autobusu saraksts