Lieliska pieredze trīs Lietuvas uzņēmumos


Gandrīz par tradīciju kļuvis pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu, kurā devāmies arī šogad. Apmeklējām dažādu nozaru uzņēmumus, kuri ar prieku stāstīja un rādīja savu gadiem krāto un apgūto pieredzi efektivitātes jomā: Vilniaus Degtine, Girteka Logistics, Moog.

Visi Latvijas delegācijas dalībnieki bija patīkami pārsteigti viesojoties Vilniaus Degtine, jo vēsturiskā ražotne ir kļuvusi par efektivitātes paraugu visiem grupas uzņēmumiem. Labi rezultāti tika sasniegti ar salīdzinoši neliela kapitāla ieguldījumu, taču aktīvi iesaistoties un līdzdarbojoties katram uzņēmuma darbiniekam, sākot ar vadītājiem un beidzot ar līnijas operatoru. Uzņēmums, kas bija tuvu bankrota robežai, nu ir spējis mainīt darbinieku domāšanu un ieviest vairākas no LEAN metodēm, kas ir devis ļoti labus rezultātus. Marie Brizard grupas uzņēmumi tagad brauc uz Lietuvu pieredzes apmaiņas vizītēs, lai pārņemtu labo praksi. Kā atzīst ražotnes vadītājs Rimas Budreika - viņš bez LEAN un citām efektivitāti paaugstinošām metodēm nevar iedomāties uzņēmuma ikdienu.
 


Griteka Logistics ir uzņēmums, kas īsā laika periodā no maza vietējā uzņēmuma ir kļuvis par darba vietu vairāk kā 8000 darbinieku. Uzņēmuma darba ikdienas neatņemama sastāvdaļa ir nepārtrauktu uzlabojumu process.  Latvijas uzņēmumu pārstāvjiem bija iespēja novērot, kā norisinās ikrīta sapulces. Pirmie apspriedēs pie baltajām tāfelēm tiekas grupu pārstāvji (līdz 8 darbiniekiem), bet pēc tam norisinās grupu un nodaļu vadītāju sapulces. Tikpat regulāras ir arī dažādu līmeņu vadītāju sanāksmes. Tiek ievērots regulārs sapulču grafiks. Uzņēmuma attīstību veicina katra darbinieka ierosinātā un realizētā ideja, kas tiek atspoguļotas ideju (Kaizenu) veidlapās (Kaizen ideju dēlis). Idejas izskata un atbalsta vai noraida Kaizen darba grupa. Ideju ģenerēšana veicina katra darbinieka iesaisti, dodot iespēju saņemt arī prēmiju par īstenotām idejām. Labākie ideju autori allaž tiek pamanīti un novērtēti. Lielāku projektu realizācija tiek īstenota ar PDCA metodes palīdzību. Latvijas delegācijas pārstāvji augstu novērtēja uzņēmuma labo organizētību un sistemātiskumu, īpaši informācijas apriti un komunikācijas sistēmu.
 


MOOG - sešdesmit darbinieku uzņēmums jau 4 gadus veiksmīgi strādā ar efektivitāti paaugstinošām metodēm un arvien meklē attīstības iespējas. Dažādu efektivitātes rīku izmantošanā un uzņēmuma darbības uzlabošanā iesaistās visi darbinieki, ģenerējot idejas. Uzņēmumā ir darbinieks, kas atbild par nepārtrauktu uzlabojumu procesu, pārliecinot un skaidrojot ikvienam, kāpēc darīt gudrāk ir svarīgi. Uzņēmumā spilgti varēja novērot tādas metodes kā 5S, Kaizen, baltās tāfeles, noliktavas sistēmu. Radās priekšstats, ka viss ir tik kluss, sakopts un pareizs, ka turpmākiem uzlabojumiem nav vietas, taču mēs zinām – labāk var vienmēr!
 


Pateicamies Lean.lv par iespēju apmeklēt uzņēmumus Lietuvā!
Paldies līdzbraucējiem, kuri guva pieredzi, jaunas idejas un iedvesmu, lai Latvijas uzņēmumi kļūtu vēl konkurētspējīgāki!