Atziņas pēc BEA laboratorijas ERGO Life Insurance SE Latvijas filiālē


Šī gada 19.jūlijā norisinājās laboratorija, kuras laikā BEA biedru pārstāvji palīdzēja ERGO Life Insurance SE Latvijas filiālei rast risinājumu dokumentu apstrādes procesa efektīvākai vadībai.

Šogad asociācijā pēc padoma vērsās ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, kas  vēlējās saņemt ieteikumus, kā uzlabot ārstniecības iestāžu/sadarbības partneru cenrāžu vadības procesu. Savus ieteikumus procesa uzlabošanai sniedza pieaicinātie eksperti no 7 dažādiem uzņēmumiem. Darba grupu vadīja Inga Ozola, pirmā BEA eksperte, no uzņēmuma PATA.

“Skats no malas ir ļoti lietderīgs. Ir lietas, par kurām nebiju padomājis, ir lietas, par kurām bija aizdomas, ka tajā virzienā ir jāstrādā. Piemēram, par automatizētām atskaitēm esam daudz domājuši, bet līdz ieviešanai pagaidām vēl neesam tikuši. Pārliecinājāmies, ka ir arī citi vienkāršāki rīki, kurus iespējams izmantot daudz ātrāk un lētāk,‘’ savās pārdomās pēc semināra dalījās Veselības apdrošināšanas līgumsabiedrību administrēšanas nodaļas vadītājs Mārtiņš Kampe.

“Tas, ka apzināmies, ka lietas var darīt labāk un efektīvāk, ir pirmais solis uz panākumiem. Seminārā sniegtie padomi noteikti tiks apspriesti, lai izvērtētu, ko no tā varam ieviest arī savā ikdienas darbā, “ uzsver Biznesa organizācijas un inovāciju vadītāja Baiba Dominiece-Diasa.

Inga Ozola dalījās pārdomās - “Vissvarīgākais uzņēmumam ir nodefinēt - kas ir tas mērķis kuru vēlas sasniegt ar laboratorijas palīdzību. Līdz ko šis mērķis ir skaidrs, tā var sākt kopīgi darboties. Laboratorija noritēja atvērtā atmosfērā, ar humora dzirksti un aizrautību kopīgi atrast risinājumus aktuālajiem jautājumiem. Tika pacelti visi "zemūdens akmeņi", identificēts process, procesu posmi, meklēti zudumi un šaurās vietas procesā, lai saprastu ko nepieciešams uzlabot un kā to panākt. Uzņēmuma darbinieki ir atvērti uzlabojumiem un ieklausījās ekspertu teiktajā un aizdomājās pie ekspertu uzdotajiem jautājumiem. Kopā mēs varam vairāk!”

Laboratorijas vadītāja Inga saka lielu paldies ERGO darbiniekiem par uzdrīkstēšanos un atvērtību, risinot aktuālos jautājumus kopā ar ekspertiem. Jau tas, ka uzņēmums apzinās, ka ir vieta izaugsmei un uzlabojumiem ir solis uz tiem. Kā arī lielu paldies ekspertiem par labās prakses pieredzi, labiem un izaicinošiem jautājumiem un uzlabojumu priekšlikumiem.