Apvienojot jaunu zināšanu gūšanu ar likuma prasību izpildi, aizvadīta BEA biedru pilnsapulce


Draudzīgā gaisotnē aizvadīta BEA biedru pilnsapulce, kurā piedalījās 64 biedri no 102 biedrībā reģistrētiem biedriem uz 21. martu. Līdz ar to Biedru pilnsapulce bija uzskatāma par lemttiesīgu.

Sapulces gaitā tika prezentēts BEA paveiktais 2017. gadā un 2018. gada plāni, tika apstiprinātas izmaiņas valdes sastāvā un statūtos, kā arī tika ievēlēta jaunā BEA valde.
Pilnsapulces gaitā tika ierosināts dot iespēju BEA labā darboties visiem septiņiem valdes kandidātiem, tādējādi grozot vēl vienu statūtu punktu.

Jaunā BEA valde (no kreisās uz labo): Ruslans Sosinovičs, SIA VALPRO, Ražošanas  vadītājs, Vladislavs Sorokins, Solvay Business Services Latvia, Procesu uzlabošanas vadītājs, Karīna Kazmina, Accenture Latvijas filiāle, Vadošais biznesa analītiķis, Baiba Drēgere, Bigbank AS Latvijas filiāle, Kvalitātes un nepārtrauktu uzlabojumu vadītāja,  Ginta Grandāne, Biznesa efektivitātes asociācijas eksperte un līdzdibinātāja, Sandis Babris, Brabantia Latvia SIA, Rūpnīcas direktors, Anita Stukāne, BEA izpilddirektore.

Pasākuma otrajā daļā Henrijs Kaļķis stāstīja par to, kā ir mainījies Efektivitātes indekss un kāds ir BEA uzņēmumu pašvērtējums attiecībā uz dažādo efektivitātes metožu pielietojumu ikdienā.

Vladislavs Sorokins prezentēja BEA diagnozi, kas ir jauns produkts un tiks ieviests 2018. gadā. Šī diagnoze būs lieliska iespēja uzņēmumiem izprast un novērtēt esošo situāciju uzņēmumā, kā arī izvirzīt jaunus mērķus efektivitātes paaugstināšanai.

Artūrs Ernštreits no Visma Enterprise SIA stāstīja par Agile pieeju uzņēmumā, kā šī pieeja darbojas, kam paredzēta.


Māris Strazds no Cēsu alus dalījās savā pieredzē, kā apvienojot militāro apmācību, Lean, TOC un apzinātību. Viņam ir izdevies gūt panākumus veiksmīga vadības modeļa izstrādē. Viņš runāja par to, ka ir būt šeit un tagad, pieņemt situāciju tādu, kāda tā ir un rīkoties atbilstoši tai.

Paldies par dalību pasākumā gan BEA biedriem, gan runātājiem! 

Uz tikšanos nākamajos BEA pasākumos!