STRABAG un BEA ekspertu "prāta vētra" par Lean transformāciju


Vasaras sākumā vienā no lielākajiem Latvijas ceļu būves uzņēmumiem STRABAG SIA norisinājās Biznesa efektivitātes asociācijas ekspertu “prāta vētra” par LEAN transformāciju Tehniskā nodrošinājuma departamentā. Strabag SIA specializējas ceļu, komerciālo un industriālo būvju un lidlauku infrastruktūras izbūvē, rekonstrukcijā un remontā, kā arī veic sporta un atpūtas, vides un citu speciālo būvju celtniecību un remontu.

STRABAG sagaidīja no BEA ekspertiem novērtējumu un ierosinājumus, kādas no LEAN metodēm būtu lietderīgi izmantot, kādiem no procesiem pievērst uzmanību.

Tāpēc BEA eksperti diskutēja un dalījās pieredzē par 2 aspektiem:

  • kādas no LEAN metodēm būtu lietderīgi pielietot un kādiem procesiem primāri pievērst uzmanību; 
  • kā izveidot uzlabojumu kultūru uzņēmumā.

Daži no ekspertu ierosinājumiem par pārmaiņu uzsākšanu un uzlabojumu kultūras izveidi:

  • Lean pārmaiņu vadītājs ir palīgs departamentu vadītājiem, kas dod metodoloģiju, bet motivācija veikt pārmaiņas nāk no uzņēmuma vērtībām, stratēģijas, mērķiem un uzņēmuma vadītāja nemainīga fokusa. Svarīga ir vadītāja un departamentu vadītāju cieša sadarbība;
  • vispirms departamenta vadītājiem ir jābūt pārliecinātam par plānoto aktivitāšu nepieciešamību un lietderību, tad viņi varēs pārliecināt savus darbiniekus. Viņi ir autoritātes savu departamentu darbiniekiem, nevis pārmaiņu vadītājs, kas tikko sācis uzņēmumā strādāt;
  • vispirms apmācām un izskaidrojam, tad ieviešam;
  • jāveido uzticība starp Lean pārmaiņu vadītāju un departamentu vadītājiem, ieklausoties abu pušu argumentos;
  • Lean ir palīgs departamenta mērķu sasniegšanai nevis pašmērķis;
  • regulāras sapulces palīdz veiksmīgi ieviest pārmaiņas un mainīt darbinieku uzvedību.

Kopumā tika diskutēts par aktivitātēm, kas palīdz iedzīvināt uzņēmuma vērtības, kuras ir saskaņā ar Lean filozofiju.

STRABAG SIA Lean pārmaiņu vadītājs Daniils Dorošenko stāsta, ka ar BEA ekspertu “prāta vētras” palīdzību vēlējās sasniegt divus galvenos mērķus:

  • pārliecināties, ka uzņēmums iet pareizā virzienā,
  • paradīt kolēģiem, ka industrija, kurā darbojas, nav unikāla un citiem ir tādas pat problēmas, kuras var risināt ar tām pašām metodēm.

Daniils atzīsts, ka šie mērķi ir realizēti, kā arī izdevās pārliecināt uzņēmuma vadību vairāk iesaistīties pārmaiņu ieviešanā. 

Pēc šīs laboratorijas uzņēmumā jūlijā tika uzsāktas 5S aktivitātes, kas darbiniekiem uzskatāmi parādīja, kā tikai viena no metodēm spēj palīdzēt uzlabot ikdienas darbu.

Novēlam panākumus visam STRABAG kolektīvam!

Aicinām arī citus uzņēmumus pieteikties BEA laboratorijai