Mūsu darbinieki ir mūsu zelts!


“Mūsu darbinieki ir mūsu zelts” – tā rūpnīcas vadītājs Sandis Babris saka par uzņēmuma svarīgāko virzītājspēku, saviem darbiniekiem!

Lai uzņēmuma attīstībai būtu pozitīva bilance, nepieciešams vienots mehānisms, kas to nodrošina.

Šo vienoto mehānismu veido ikviens Brabantia Latvia darbinieks – motivēts strādāt, mācīties, allaž pilnveidoties un dalīties pieredzē. Par to BEA biedri pārliecinājās ciemojoties Brabantia rūpnīcā šī gada 5. februārī.

Šoreiz pieredzes apmaiņas pasākuma laikā iztirzātā tēma “Darbinieku iekšējā apmācību sistēma Brabantia Latvia” sniedza nelielu, bet ļoti pamatīgu ieskatu, kā Brabantijā apmāca un uzņem savā pulkā jaunos darbiniekus, kā attīsta jau pieredzējušos un zinošākos darbiniekus, kā vadītāji visos līmeņos atbalsta šos mehānismus.

Minēšu vien dažas, uz darbinieku labsajūtu vērstās lietas, kas darbojas rūpnīcā:

 • Vienmēr jāmācās un jāattīstās, tostarp vadītājiem;
 • Taisnīguma, caurspīdīguma un vienlīdzības princips;
 • Kompetenču matrica;
 • Mentoru skola;
 • Iestatītāju skola;
 • Kopīgi svētki un sportiskas izklaides;
 • Bibliotēka, kurā ikvienam pieejama biznesa literatūra;
 • Darbinieku padome, ko ievēl paši darbinieki dažādu jautājumu risināšanai (tā nav arodbiedrība);
 • Īpaša jaunā darbinieka pirmās darba dienas programma;
 • Uzskats, ka jebkura problēma un izaicinājums ir atrisināmi (E.M. Goldratt);
 • Komanda – spēks, kas kopā vienmēr paveiks vairāk!

Brabantia Latvia Attīstības vadītājs Jānis Freibergs pēc pasākuma atzīst, ka šī bija jauna pieredze visiem, jo nekad līdz šim ārējo viesu pasākumos netika iesaistīti rūpnīcas mentori (šobrīd tādu ir15!), kas ar aizrautību, augstu atbildību un prieku dalījās pieredzē ar BEA biedru uzņēmumu darbiniekiem. Mentoriem tā bija iespēja pārbaudīt savus spēkus, apmācot rūpnīcas viesus veikt ikdienas darba pienākumus reālā vidē. Pēc īsā apmācību kursa mūsu mentoriem tika veltīti atzinīgi vārdi, kā arī saņēmām atgriezenisko saiti par lietām, kas vēl ir uzlabojamas. Un tieši viesu - citu uzņēmumu profesionāļu - atgriezeniskā saite, idejas, ierosinājumi un komentāri ir šī pasākuma viens no lielākajiem ieguvumiem! Mēs zinām, ka vienmēr var vēl labāk.  Esam lepni par saviem mentoriem, pārējiem rūpnīcas darbiniekiem un viņu sasniegumiem, kā arī sakām paldies BEA par iespēju dalīties pieredzē!

Biznesa efektivitātes asociācijas vārdā saku paldies rūpnīcas direktoram Sandim Babrim, personāldaļas vadītājai Evai Nolendorfai un visai Brabantia Latvia komandai par laipno uzņemšanu, dalīšanos pieredzē un iedvesmošanu!

Pasākuma prezentācija biedriem pieejama šeit