Darbinieku iesaiste uzlabojumu procesā Brabantia Latvia


Šī gada 22. janvārī viesojāmies Brabantia Latvia, vizītes pamattēma  bija “Darbinieku iesaiste uzlabojumu procesā”. Uzņēmuma pārstāvji dalījās pieredzē, kā darbinieki tiek iesaistīti darba procesā:
  • rīkojot Kaizen nedēļu;
  • izmantojot Darbinieku ierosinājumu un Komandas tāfeles.

Tādējādi darbinieki var sniegt savus ierosinājumus, saņemot publisku pateicību un krājot punktus. Ikviens darbinieks var ietekmēt uzņēmuma izaugsmi, sniedzot ierosinājumus uzlabojumu ieviešanai, kas tiek realizēti dzīvē.
Uzņēmumā aktīvi darbojas:

  • Mentoru skola ar 15 mentoriem;
  • Iestatītāju skola.

Tās sekmē  dalīšanos zināšanās un iemaņās, kas paver iespēju darbinieku izaugsmei un attīstībai. 

Pasākuma praktiskajā daļā BEA biedru uzņēmumu pārstāvji vēroja un izteica priekšlikumus 4 iekārtu iestatīšanas procesu uzlabošanai. Daudzi no klātesošajiem ieguva vērtīgu pieredzi, pirmo reizi dzīvē mērot procesus ar hronometru, kā arī uzzināja par Iekšējo un Ārējo laiku, kas ir SMED metodes pamatā.

2019. gadā Brabantia koncerns nosvinēja 100 gadu jubileju. Brabantia Latvia šobrīd ražo divas produktu grupas – gludināmos dēļus un ārtelpu veļas žāvētājus. Produkcija tiek eksportēta uz 95 valstīm. Šobrīd uzņēmums plāno uzsākt jaunas produktu grupas ražošanu. Tas nozīmē esošo procesu uzlabošanu, ražošanas telpas efektīvu izmantošanu, kā arī jaunā procesa iespējami labāku nodrošināšanu. Izaicinājumu pietiek un nepārtraukti uzlabojumi turpinās!

Paldies Kaparam Bērtelsonam par pasākuma moderēšanu un dalīšanos pieredzē! Paldies Sandim Babrim par atvērtību un drosmi atklāt uzņēmuma izaicinājumus un darba grupu pārstāvjiem par aktīvo iesaisti.

Uz tikšanos nākamajos BEA pasākumos! 

Brabantia Latvia prezentācija pieejama BEA biedriem sadaļā Prezentācijas -> BEA pasākumi.