Arī paliekot katram savā darba vietā, mēs varam būt kopā un mācīties viens no otra


COVID-19 vīrusa dēļ ieviestie ierobežojumi nav bijuši šķērslis, lai attālinātās darbības laikā turpinātu dalīties zināšanās un pieredzē par to, kā ārkārtas situācija valstī ietekmējusi BEA uzņēmumu ikdienu un kā dažādas uzlabojumu iespējas, gūtās mācības palīdz pārvarēt šī brīža izaicinājumus.

Jau notikušajos trīs attālinātās pieredzes apmaiņas pasākumos, kas norisinājās tiešsaistē, BEA biedriem bija iespēja uzzināt par brīvo resursu efektīvu vadību strauja apgrozījuma krituma laikā uzņēmumā “Brabantia Latvia”, kur savā pieredzē dalījās BEA eksperts Sandis Babris. Par to kā zudumu samazināšana var būt kā investīcija uzņēmuma attīstībai nākotnē, biedriem pastāstīja BEA eksperte Baiba Drēgere-Vaivode.

BEA valdes loceklis Andris Diļevka dalījās savā personīgajā pieredzē par darbu attālināti, uzsverot paradumu nozīmi disciplinētas rutīnas veidošanā, kā arī pastāstīja par savas ikdienas darbu plānošanu atbilstoši LEAN principiem. BEA eksperte Daiga Leimane sniedza ieskatu vērtīgās atziņās par iepriekšējās krīzes laikā gūtajām mācībām, kas "HansaMatrix Pārogre" palīdz šodien veiksmīgi tikt galā ar pastāvošajiem izaicinājumiem. Savukārt KPMG Centrālās un Austrumeiropas risku un aktuāru pakalpojumu vecākā projektu vadītāja Inga Helmane pastāstīja par lielo datu izmantošanu, apstrādi un to ietekmi uz uzņēmuma efektivitāti.
 

Dažas atziņas no ciklā dzirdētā:

  • Resursus, kuri ir atbrīvojušies COVID-19 ieviesto ierobežojumu dēļ, ir jāizmanto līdz šim atliktu procesu sakārtošanā un uzlabošanā, kas, atsākoties normālai uzņēmumu darbībai, palīdzēs ātrāk pārvarēt krīzes izraisītās sekas vai stiprinās uzņēmuma konkurētspēju.
  • Lai samazinātu izmaksas un nodrošinātu savus darbiniekus ar darbu krīzes laikā, maksimāli daudz ārpakalpojumu ir jāaizstāj ar saviem resursiem.
  • Investēt laiku un citus resursus, lai, izmantojot krīzes radīto dīkstāvi, apmācītu savus darbiniekus jaunu operāciju/iemaņu apguvei.
  • Mērķtiecīgs un nepārtraukts darbs, ierosinot un īstenojot uzlabojumus palīdz vieglāk pārvarēt krīzes. Svarīga ir visu darbinieku iesaiste un izpratne par to, kāpēc ir nepieciešami uzlabojumi.
  • Jaunu darbības virzienu meklēšana un to īstenošana var kļūt par papildus ienākumu avotu. 
  • Izrēķiniet, kas jūsu dzīvē ir mainījies COVID-19 ieviesto ierobežojumu un izmaiņu dēļ un kā jūs to izmantojat! Ir svarīgi izrēķināt, nevis domāt!
  • Regulāras pauzes un sekošana līdzi paša izveidotiem rituāliem nodrošina personīgo veiktspējas palielināšanos.
  • Cik labi būsim saplānojuši savu dienu, tik kvalitatīva un ražīga tā arī būs!

Paldies uzņēmumu pārstāvjiem par dalīšanos pieredzē! 

Pasākumu prezentācijas BEA biedriem pieejamas mūsu mājas lapas sadaļā Prezentācijas -> BEA pasākumi