Iespēja lasīt grāmatas latviešu valodā

 

"Lean risinājumi efektīvākam biznesam"

Pirmā grāmata par LEAN latviešu valodā! 

Autori: Sandis Babris, Henrijs Kaļķis, Jānis Mūrnieks, Uldis Piekuss

ISBN 978-9984-31-555-3, 2016, latviešu valoda, 191 lpp.

Cena 18,80 EUR, ieskaitot PVN

Omniva piegāde 2,69 EUR, ieskaitot PVN (1 - 4 grāmatas)

Iepakojums 0,40 EUR, ieskaitot PVN (1-2 grāmatām)

Pasūtīt grāmatu

Lai mūsdienās nodrošinātu organizāciju attīstību un konkurētspēju, ir būtiski meklēt jaunus darba organizācijas veidus, procesu uzlabojumus, produktu un pakalpojumu jauninājumus, kas sekmē darba ražīguma, kvalitātes un ekonomiskās efektivitātes pieaugumu, dod iespēju maksāt konkurētspējīgu atalgojumu un vienlaikus nodrošina augstāku peļņu kā vidēji nozarē.

Viena no šobrīd vadošajām pieejām organizāciju efektivitātes paaugstināšanai ir LEAN sistēma. Termins LEAN netiek precīzi tulkots, bet ir saistīts ar taupīgas organizācijas ilgtermiņa veiktspējas filozofiju, nepārtraukti uzlabojot procesus, pievienojot vērtību produktiem un sasniedzot augstākus darba ražīguma rādītājus.

Latvijā padziļināta izpratne par organizāciju efektivitāti un tās uzlabošanas metodēm radusies salīdzinoši nesen. Efektivitātes nozīmi organizāciju darbības uzlabošanā un nepārtrauktas attīstības veicināšanā apzinās arvien vairāk vadītāju Latvijā, kuri savās organizācijās sekmīgi pielieto LEAN jeb taupīgās vadības metodes.

 
 
 
 

Jaunums: "TRANSFORMĀCIJA"

 
Georgijs Buklovskis
 
Ceļvedis tava uzņēmuma pārvēršanā par “veiksmes stāstu”
 
ISBN 978-9934-19-363-7, 2017, Latviešu valodā, 336 lpp.
 
Cena: 19,90 EUR ar PVN
 
Pasta piegāde 2,80 EUR ar PVN
Kods: G02
 
Viena no TOC (Ierobežojumu teorija) Latvijas ekspertiem, Georgija Buklovska grāmata, kurā ir apkopota vairāk nekā 10 gadu TOC un Lean veiksmīgas pielietošanas praktiskā pieredze. 
Grāmatā, dzīvā un praktiskiem piemēriem piesātinātā stilā, ir izklāstīta gan TOC pielietošanas tehnika, gan sniegtas atbildes uz daudziem uzņēmēju jautājumiem. Atsevišķa sadaļa ir veltīta modernas darbinieku motivācijas sistēmas izveidošanas piemēriem. Grāmatas pielikumā ir ievietotas divdesmit divu TOC un Lean instrumentu pielietošanas instrukcijas. Šī ir pirmā un vienīgā tik dziļa un visaptveroša “instrukcija” latviešu valodā, ātrai biznesa rezultātu sasniegšanai, pielietojot TOC principus. Grāmata ir paredzēta uzņēmējiem, uzņēmumu vadības speciālistiem un visiem tiem, kuri grib zināt par TOC un Lean veiksmīgas pielietošanas piemēriem.
 
Mūsu rekomendācija: Ja Jūs esat vai gribat būt veiksmīgs biznesā - šajā grāmatā Jūs varat atrast jaunas iespējas!
 
 
 
 
Vairākos mūsu pasākumos, kā arī BEA lekciju kursā, esam stāstījuši par vienu no efektīvākajām procesu uzlabošanas metodoloģijām – IEROBEŽOJUMU TEORIJU (angļu valodā TOC jeb Theory of Constraints). Pēc šiem pasākumiem ir augusi BEA biedru interese par šīs metodoloģijas pielietošanas iespējām savos uzņēmumos.

Tieši tādēļ mums ir liels prieks, sadarbībā ar Georgiju Buklovski piedāvāt Jums iespēju iegādāties pasaulslavenas grāmatas latviešu valodā: 
 
   Pasūtīt grāmatu Pasūtīt grāmatu