Necenšamies piedāvāt lētāk, jo zinām, ka esam labākie!

Efektivitātes stāstiNecenšamies piedāvāt lētāk, jo zinām, ka esam labākie! • Nodarbošanās: industriālo betona grīdu ražošana
 • Dibinātājs, līdzīpašnieks, valdes priekšsēdētājs - Jānis Ošlejs
 • Apgrozījums 2015 - 25,8 milj.eiro
 • Peļņa 2015 - 0,7 milj.eiro (pēc nodokļiem)
 • Strādājošo skaits - 138
 • Eksports - uz 17 valstīm
 • Galvenās eksporta valstis, kur darbus veic paši strādnieki: Lietuva, Igaunija, Somija, Zviedrija, Dānija, Norvēģija, Izraēla.
 • ASV, Vācijā, Benelux, Indijā, Dienvidāfrikā un NVS bloka valstīs ”Primekss" pārdod tiesības izmantot savas tehnoloģijas attiecīgās valsts licences ņēmējam.
 • BEA biedrs kopš 2014. gada septembra
 • Sandis Babris ir BEA eksperts, kurš ir vadījis vairākas BEA laboratorijas

1997.gadā latviešu dibinātajam uzņēmumam, tagad pasaulē pieprasītam industriālo grīdu ražotājam SIA “Primekss'', kurš radījis unikālu, visā pasaulē patentētu PrimeComposite grīdas ieklāšanas tehnoloģiju, straujā izaugsme (ap 20-30% gadā) ir bijis liels izaicinājums. Tādēļ 2013.gadā uzņēmums sācis nopietni pievērsties dažādu efektivitātes pasākumu ieviešanai un īstenošanai, kas šobrīd jau devis vērā ņemamus, taustāmus ieguvumus. “Būvniecībā lielākās problēmas saistītas ar kvalitāti un darbinieku kompetencēm. Tādēļ veidojām sistēmu, lai nepieļautu un laikus pamanītu kļūdas, pirms tās pārvērtušās par lieliem zaudējumiem, kā arī piesaistītu un nodrošinātu vislabākos darbiniekus,” ''Primekss'' efektivitātes stāsta priekšvēsturi atklāj finanšu un procesu direktors Sandis Babris.

Viens no pirmajiem un galvenajiem stūrakmeņiem, ar ko savu efektivitātes ceļu sācis ''Primekss'', ir Prime quality projektu kvalitātes vadības sistēma – pašu izstrādāta, visaptveroša online checklist (tiešsaistes kontrolsaraksts, instrukcija) un atskaišu sistēma. Šāda sistēma ļauj samazināt iespējamās neatbilstības vai novirzes betona sastāvā līdz pat 90%. Sistēmu uzņēmums sāka ieviest 2013.gadā, bet izmaksu samazinājumu sāka izjust jau 2014.gadā. Sistēmas būtība ir palīdzēt darbiniekiem nekļūdīties. Uzsākot ikvienu jaunu projektu, ir noteikts kontrolsaraksts ar lietām, kas jāpārrunā ar klientu, lai projekts izdotos veiksmīgi. Tālāk, jau darba gaitā pievienojot “Primekss” īpašās betona piedevas, sistēma aprēķina, cik daudz kura no sastāvdaļām ir jāpievieno, lai precīzi ievērotu betona tehnologu izstrādāto receptūru. Tāpat ar šo sistēmu tiek uzskaitīts katrs ienākošais betona mikseris – cikos ieradās, cikos aizbrauca, kādi bija betona kvalitatīvie parametri. Līdz ar to viss betonēšanas process ir tiešsaistē, tiek dokumentēts un monitorēts. Iespēja kļūdīties tiek minimizēta. Ārvalstu tirgos, kuros betonēšanu pēc PrimeComposite tehnoloģijas veic citi uzņēmumi (licencēšanas partneri), uzņēmums nosūta savus profesionālos projektu vadītājus, kuri papildus uzrauga procesu klātienē un veic apmācību. Procesa norisi monitorēt tiešsaistē var no jebkuras vietas pasaulē.

 

 • Remontu (brāķa/kvalitātes problēmu novēršanas) izmaksas ir samazinājušās aptuveni piecas reizes. Rēķinot naudas izteiksmē, tas ir aptuveni 200 000 eiro ietaupījums gadā. Līdzīgu rezultātu varētu sasniegt arī ar vienkāršiem kontrolsarakstiem uz papīra, taču “Primekss'' atšķirība ir tā, ka projekti vienlaikus notiek 18 dažādās pasaules valstīs, kontrolsaraksti papīra formātā mēdz noklīst, pazust, nemaz nerunājot par iespēju “Primekss'' tehnologiem būt klāt un laikus reaģēt.

Kā otro būtisko efektivitātes stūrakmeni Sandis Babris min Baltās tāfeles sanāksmes, no kurām vislielāko labumu gūst biroja darbinieki. Tas ir līdzeklis efektīvai komunikācijai, kopīgai problēmu risināšanai. Nodaļās, kuru darbinieki fiziski atrodas vienā birojā, kā, piemēram, Finanšu un iepirkumu nodaļa, vai Izpētes un attistības nodaļa, vislietderīgāk ir izmantot reālu balto tāfeli, kamēr citās nodaļās, kuru darbinieki izkaisīti pa dažādām valstīm (piemēram, pārdevēji), baltās tāfeles ir virtuālas. Uzņēmumā ir savs sanāksmju ritms – katru rītu uz īsu virtuālo sanāksmi iezvanās pārdevēji plkst. 9:02 no visām valstim, pēc tam seko Izpētes un attīstības nodaļa, vēlāk Finanšu un iepirkumu nodaļa utt. Tāpat pirmdienās ir katras nodaļas iknedēļas sanāksmes, kur jau tiek pārrunātas ilgtermiņa problēmas un plāni, sekots līdzi mērķu sasniegšanai.

 • Ļauj ietaupīt ap 100 000 eiro gadā, novēršot iespējamās sodanaudas vai resursu nelietderīgu patēriņu projektos.

Prasmju matricas. Izmanto, lai nodefinētu katra darbinieka nepieciešamās prasmes savu pienākumu veikšanai. Visvairāk tas attiecas uz betonētājiem, jo prasmju līmenis nodrošina pamatu atalgojuma sistēmai. Piemaksu sistēma tiek divreiz gadā pārskatīta. Jo daudzveidīgākas prasmes piemīt darbiniekam, jo lielāku piemaksu viņam ir iespējas saņemt, pat ja dotajā brīdī viņš konkrētus papildu pienākumus neveic. Prasmju matricas ļauj labāk parādīt brigādes kopējo prasmju līmeni, ieraudzīt potenciālos brigadierus. Šādu komandu var sadalīt, gūt aizvietojamību, piesaistīt pagaidu darbiniekus.

 

 • Darbinieki, kas ir efektīvi un elastīgi pielāgojami darbam dažādās brigādēs un situācijās. Īpaši svarīgi tas ir, veicot darbus ārvalstīs. Produktivitāte, ko var sasniegt ar ''Primekss'' strādniekiem, ir nesalīdzināma ar citu līdzīgas sfēras uzņēmumu strādniekiem. Viena brigāde var ieklāt 1,3 - 1,5 reizes lielāku laukumu nekā konkurenti!
 • Kā atzīst Sandis Babris, šo un citu efektivitātes metožu mērķtiecīga pielietošana šobrīd uzņēmumam devusi virkni priekšrocību attiecībā pret konkurentiem. ''Varbūt tas skan mazliet dīvaini, taču uz Latvijas būvniecības nozares fona mēs vispirms atšķiramies ar to, ka maksājam visus nodokļus! Attiecībā pret nozares oficiālajiem atalgojuma skaitļiem, mūsu darbinieku atalgojums ir pasakains! Mēs izmaksas samazinām nevis uz nodokļu, bet dažādu citu izmaksu samazinājuma rēķina. Mēs arī necenšamies savu pakalpojumu piedāvāt lētāk, jo apzināmies, ka piedāvājam ''mercedes'' klases pakalpojumus, kaut arī vienlaikus zinām, ka varam strādāt ar vēl zemāku pašizmaksu!''
Galvenie izaicinājumi Ieteikumi citiem uzņēmumiem
 • Kā panākt ikviena darbinieka aktīvu iesaisti nemitīgā efektivitātes paaugstināšanā. Īpaši, ja darbinieki ir “izkaisīti'' pa visu pasauli.
 • Kā pārvarēt darbinieku pretestību jauninājumiem. Tas nav nekas unikāls un ar to saskaras ikviens uzņēmums, taču jautājums, kā to izdarīt ar pēc iespējas mazākām ''sāpēm'', vienmēr ir aktuāls.
 • Ieviest “baltās tāfeles” sanāksmes, kur lielākais uzsvars ir uz ikdienas problēmu cēloņu apspriešanu. Lielākā daļa vadītāju nevēlas dzirdēt problēmas, taču tās jebkurā gadījumā samilzt un vēlāk atnāk ar zaudējumiem. Taču, ja problēmas neuzkrājas, uzņēmums kļūst daudz efektīvāks.
 • Pielietot prasmju jeb kompetenču matricas neatkarīgi no nozares.
 • Izmantot kontrolsarakstus – papīra vai elektroniskā veidā.
 • Ieviest un regulāri atsekot darba sasnieguma rādītājus (KPI).