Aizvadīta gadskārtējā BEA biedru pilnsapulce un gūtas jaunas zināšanas


Pilnsapulcē piedalījās 76 biedru pārstāvji no 98 biedrībā reģistrētiem uzņēmumiem uz 29. martu. Sapulces gaitā tika pieņemti vairāki lēmumi, tostarp, ievēlēta BEA valde, apstiprināts 2016. gada pārskats un 2017. gada attīstības plāns, ievēlēts biedrības gada pārskata revidents.

Tika pieņemts lēmums grozīt statūtus un noteikt, ka valde sastāvēs no sešiem valdes locekļiem. 
Jaunā BEA valde:

 

Baiba Dominiece-Diasa
(ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle)

Karīna Kazmina
(DNB banka AS)

Anita Stukāne
(BEA)


Henrijs Kaļķis
(Rīgas Stradiņa Universitāte)

Vladislavs Sorokins
(Solvay Business Services Latvia SIA)

Valdis Piesenieks
(Provakon SIA)


Sapulces otrajā daļā Kārlis Urbāns (BEA) ziņoja par to, kā ir mainījies Efektivitātes indekss, kā attīstās uzņēmumi, kuri ir ieviesuši ikdienas procesos kādu no efektivitātes paaugstināšanas rīkiem

Savā pieredzē dalījās Ansis Cucurs, iedziļinoties Swedbankas OpEx akadēmijas Lean prasmju attīstības pieejā:

- OpEx akadēmija ir "Iestādījusi un uzaudzējusi" mācību satura koku;
- Mācībās izmanto spēles (restorāns, lidmašīnas, lego);
- Ir izveidojusi starptautisku komandu, kas veicina efektivitātes paaugstināšanos bankā. 

Mārtiņš Martinsons (FranklinCovey) rosināja domāt par to, vai mūsu darbinieki jau domā, vai tikai izpilda? Stāstīja par zināšanu laikmetu un cilvēku efektivitāti. 

Jāsaprot, ka daudzas lietas, kas vadītājiem palīdzēja sasniegt uzņēmuma nospraustos mērķus industrializācijas laikmetā, tagad vairs "nestrādā". Jāmeklē jauni paņēmieni uzņēmuma mērķu sasniegšanai, neaizmirstot par darbinieka personību.

Jāveido uzņēmuma kultūra:

- kur katram ir atbildība, nevis amata apraksts;
- kurā drīkst uzdot "grūtus" jautājumus un saņemt atbildes;
- kurā ir līdzsvars starp rezultātu un cilvēku.
 

Paldies visiem par piedalīšanos 2017. gada Biedru pilnsapulcē! Uz tikšanos nākošajos BEA pasākumos!