Latvijas uzņēmumiem ir iespēja efektivizēties


Nesen Biznesa efektivitātes asociācijas (BEA) efektivitātes indeksā noskaidrojām, ka mūsu biedri ir par 86% efektīvāki nekā pārējie uzņēmumi Latvijā, taču Eurostat publiskotājā Eiropas savienības 28 valstu vidū mēs neizceļamies. Esam tikai 25. vietā, jo mūsu Iekšzemes kopprodukts (IKP) uz 1 iedzīvotāju veido tikai 64% no Eiropas savienības 28 valstu IKP.  

Avots: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/GDP_per_capita,_consumption_per_capita_and_price_level_indice

 

 

Tātad uzņēmumiem ir jāpievērš daudz lielāka uzmanība efektivitātes metodēm- Lean, TOC un 6sigma, lai spētu konkurēt starptautiskos tirgos un vismaz pietuvotos kaimiņiem ar 74%.  BEA apvieno 100 Latvijas uzņēmumos, kas praktizē un interesējas par šīm metodēm. BEA efektivitātes indekss parāda, ka atdeve no metožu izmantošanas ir! 

 

 

Laba iespēja ir arī šobrīd pieejamā ES struktūrfondu atbalsta programma „Izaugsme un nodarbinātība“ mērķis „Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos“ un beidzot ieviest savos uzņēmumos efektīvas vadības metodes.  Tad arī uzņēmumi ar esošām iekārtām varēs vairāk saražot, neiesaldēt līdzekļus noliktavās un parādīsies iespējas straujākai attīstībai! 

 

 

Autore: Ginta Grandāne, BEA valdes locekle un Lean.lv pārstāve